Προκήρυξη διαγωνισμού επίβλεψης έργων ύδρευσης για τους στρατηγικούς επενδυτές σε Δραλαίο και Δρυμάδες

Προκήρυξη διαγωνισμού επίβλεψης έργων ύδρευσης για τους στρατηγικούς επενδυτές σε Δραλαίο και Δρυμάδες

Η Εθνική Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Αλβανίας (AKUM) επαναπροκήρυξε τον διαγωνισμό για την επίβλεψη του έργου "Ύδρευση των παράκτιων περιοχών, των στρατηγικών επενδυτικών ζωνών, Δραλαίου και Δρυμάδων του Δήμου Χιμάρας , Φάση ΙΙ".

Η εν λόγω διαδικασία κινήθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς η πρώτη ακυρώθηκε, λόγω σημαντικών λαθών στα έγγραφα.
Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στην προώθηση στρατηγικών επενδύσεων στη Νότια Αλβανία, μέσω της βελτίωσης των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ο αναθεωρημένος διαγωνισμός έχει προϋπολογισμό ύψους περίπου 372 εκατ. λεκ (3,6 εκατ. ευρώ). Αποτελεί δε, συνέχεια της προηγούμενης διαδικασίας που άνοιξε στο τέλος του 2023, όπου στην πρώτη φάση, ο προϋπολογισμός ανερχόταν στα 743 εκατ. λεκ (7 εκατ. ευρώ).

Η συγκεκριμένη περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως στρατηγική επενδυτική ζώνη από το Εθνικό Συμβούλιο Επικρατείας και περιλαμβάνει τις περιοχές Δραλαίος και Δρυμάδες.

Τα έγγραφα του έργου υπογραμμίζουν την ανάγκη παροχής νερού ποσότητας τουλάχιστον 290 λίτρων ανά δευτερόλεπτο, μέσω ενός νέου συστήματος ύδρευσης για την κάλυψη της τουριστικής ζήτησης, ιδίως κατά τις περιόδους αιχμής. Αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή μιας νέας λεκάνης απορροής στην πηγή "Izvori".

Με την πάροδο των ετών, έχουν λάβει χώρα αρκετές στρατηγικές επενδύσεις στην περιοχή, οι οποίες ενώ αρχικά προορίζονταν για τουριστικές εγκαταστάσεις, στην πορεία εξελίχθηκαν σε συγκροτήματα πολυτελών κατοικιών. Μέσω του στρατηγικού καθεστώτος διευκολύνεται η απόκτηση γης, μειώνονται τα γραφειοκρατικά εμπόδια και εξασφαλίζονται επενδύσεις σε υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε νερό και ενέργεια.

...

Στα 7 εκατ. ευρώ τα έργα ύδρευσης για τους στρατηγικούς επενδυτές σε Δρυμάδες και Δραλαίο

Ένα μήνα μετά το κλείσιμο της διαδικασίας «Ύδρευση παράκτιων περιοχών, Στρατηγικών Επενδυτικών Ζωνών Δραλαίου και Δρυμάδων Πρώτη Φάση», ο Εθνικός Οργανισμός Ύδρευσης και Αποχέτευσης άνοιξε την επόμενη...

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου