SPAK: Ο Γκόρος κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας - Η επίσημη ανακοίνωση

SPAK: Ο Γκόρος κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας - Η επίσημη ανακοίνωση

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε το SPAK σχετικά με τη σύλληψη του διορισμένου δημάρχου Χιμάρας, Γιώργο Γκόρο.

Η Ειδική Εισαγγελία ανακοινώνει ότι ο Γκόρο, με την ιδιότητα του δημάρχου, σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Κτημάτων Αυλώνα, χωρίς να προβεί σε συγκεκριμένη επαλήθευση σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις, διαβίβασε στους αρμόδιους φορείς πλαστά έγγραφα, για εγγραφή έκτασης 5512 τμ γεωργικής γης του Δημοσίου, υπέρ ιδιωτικού φορέα.

Αυτή η έκταση γης που βρίσκεται στους Δρυμάδες, αφού εγγράφηκε στα δημόσια μητρώα χάρη στις παράνομες ενέργειες των υπευθύνων (άλλοι πολίτες υπό έρευνα B.A. και V.GJ.) έχει αλλοτριωθεί υπέρ ιδιωτικού φορέα, αφαιρώντας την από το κράτος. Η αλλοτρίωση αυτή συνοδεύτηκε από παράνομο οικονομικό όφελος για τον έτερο υπό διερεύνηση πολίτη, τον Stavri Mëhilli.

Το SPAK ανακοινώνει ότι ο Γκόρο κατηγορείται και για άλλη υπόθεση, όπου σε συνεργασία με τον άλλο υπό ανάκριση υπήκοο J.B., προχώρησε με συγκεκριμένες ενέργειες στην καταγραφή αγροτικής έκτασης 5080 τμ, επικαλύπτοντάς την με άλλο ακίνητο που ανήκει στο κράτος .

Η επίσημη ανακοίνωση του Ειδικού Σώματος κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος

Η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος, καταχώρησε την ποινική διαδικασία αριθ. 189 του 2023 για τα ποινικά αδικήματα "Κατάχρηση εξουσίας", που διαπράχθηκαν σε συνεργασία, που προβλέπονται από τα άρθρα 248 και 25 του Ποινικού Κώδικα, "Πλαστογράφηση εγγράφων", περισσότερες από μία φορά, που προβλέπεται από το άρθρο 186/2 του Ποινικού Κώδικα, και "Πλαστογράφηση σφραγίδων", περισσότερες από μία φορά, που προβλέπεται από το άρθρο 190/2 του Ποινικού Κώδικα

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνητικών ενεργειών, κατόπιν αιτήματος της Ειδικής Εισαγγελίας, το Ειδικό Πρωτοδικείο Πρώτου Βαθμού για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος, με την απόφαση αριθ. 31 της 23.03.2024, αποφάσισε:

1. Την υποχρεωτική κράτηση στη φυλακή, που προβλέπεται από το άρθρο 238 του Ποινικού Δικονομικού Κώδικα, για το πρόσωπο υπό έρευνα J.G., ως ύποπτος για τη διάπραξη του ποινικού αδικήματος "Κατάχρηση εξουσίας", σε συνεργασία, που προβλέπεται από τα άρθρα 248 και 25 του Ποινικού Κώδικα, η οποία έγινε 2 φορές.

2. Τον κατ' οίκον περιορισμό, που προβλέπεται από το άρθρο 237 του Ποινικού Δικονομικού Κώδικα, για το πρόσωπο υπό έρευνα J.B., ως ύποπτος για τη διάπραξη του ποινικού αδικήματος "Κατάχρηση εξουσίας", σε συνεργασία, που προβλέπεται από τα άρθρα 248 και 25 του Ποινικού Κώδικα, η οποία έγινε 2 φορές.

3. Τον κατ' οίκον περιορισμό, που προβλέπεται από το άρθρο 237 του Ποινικού Δικονομικού Κώδικα, για το πρόσωπο υπό έρευνα B.A., ως ύποπτος για τη διάπραξη του ποινικού αδικήματος "Κατάχρηση εξουσίας", σε συνεργασία, που προβλέπονται από τα άρθρα 248 και 25 ΠΚ.

4. Τον κατ' οίκον περιορισμό, που προβλέπεται από το άρθρο 237 του Ποινικού Δικαστικού Κώδικα, για το πρόσωπο υπό έρευνα V.GJ., υπηρεσιακής ιδιότητας Δικηγόρος στο Γραφείο Τοπικής Διοίκησης Ακινήτων Αυλώνα (την περίοδο του συμβάντος), ως ύποπτος για τη διάπραξη του αδικήματος "Κατάχρηση καθήκοντος", σε συνεργασία, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 248 και 25 του Ποινικού Κώδικα.

5. Την υποχρεωτική κράτηση στη φυλακή, που προβλέπεται από το άρθρο 238 του Ποινικού Δικαστικού Κώδικα, για το πρόσωπο υπό έρευνα S.M., ως ύποπτος για τη διάπραξη του αδικήματος "Παραποίηση εγγράφων", περισσότερες από μία φορά, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 186/2 και 190/2 του Ποινικού Κώδικα.

Η Γενική Διεύθυνση της Αστυνομίας του Κράτους, εκτέλεσε στις 23.03.2024 τα μέτρα ασφαλείας που καθορίστηκαν με την απόφαση αριθμ. 31, ημερομηνίας 23.03.2024, του Ειδικού Δικαστηρίου Πρώτου Βαθμού για τη Διαφθορά και το Οργανωμένο Έγκλημα, σε βάρος των τριών κατηγορουμένων J.G., B.A. και V.GJ., στο πλαίσιο της παρούσας ποινικής διαδικασίας, ενώ τα μέτρα ασφαλείας για τα άλλα δύο άτομα δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί.

- Από την ανάλυση των στοιχείων που έχουν ληφθεί έως αυτή τη φάση της έρευνας, δημιουργείται εύλογη υποψία ότι ο πολίτης J.G., ως Δήμαρχος του Δήμου Χιμάρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, έχει διαπράξει πράξεις παράνομες, οι οποίες αποτελούν μη κανονική εκπλήρωση των καθηκόντων του, με την έννοια ότι συνέβαλε στο έγκλημα σύμφωνα με τη διάταξη που ερευνάται. Ο εν λόγω πολίτης, σε συνεργασία με τον άλλο υπό έρευνα πολίτη J.B., χωρίς να πραγματοποιήσει καμία συγκεκριμένη επαλήθευση σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις, μετέφεραν στις αρμόδιες αρχές εντελώς παραπλανητικά έγγραφα, καθιστώντας δυνατή στη συνέχεια την εγγραφή μιας έκτασης 5512 τ.μ. γεωργικής γης σε κρατική ιδιοκτησία, προς όφελος ιδιωτικού προσώπου. Αυτή η έκταση γης, που βρίσκεται στους Δρυμάδες, Αυλώνας, μετά την εγγραφή της στα δημόσια μητρώα χάρη στις παράνομες ενέργειες των υπευθύνων (των άλλων δύο υπό έρευνα B.A. και V.GJ.), έχει μετατραπεί προς όφελος ενός ιδιωτικού προσώπου, αποσπώντας την κρατική κυριότητα. Αυτή η μετατροπή συνοδεύεται από ανόμοιο οικονομικό κέρδος για τον άλλο υπό έρευνα πολίτη S.M. Αυτή τη στιγμή, αυτή η έκταση γεωργικής γης έχει κηρυχθεί σε κατάσχεση με απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου Πρώτου Βαθμού για τη Διαφθορά και το Οργανωμένο Έγκλημα.

- Επιπλέον, ο πολίτης J.G., ως Δήμαρχος του Δήμου Χιμάρας, σε άλλη περίπτωση του ίδιου ποινικού διαδικαστικού, διέπραξε πράξεις που αντίκεινται στο νόμο, οι οποίες αποτελούν μη κανονική εκπλήρωση των καθηκόντων του, εισάγοντας και την πτυχή του ποινικού. Αυτός ο πολίτης, σε συνεργασία με τον άλλο υπό έρευνα πολίτη J.B., πραγματοποίησε συγκεκριμένες ενέργειες μεταφοράς σε πραγματικό έδαφος ενός τεμαχίου γεωργικής γης 5080 τ.μ., μεταφέροντας το σε άλλη περιουσία του κράτους. Ο πολίτης υπό έρευνα υπερέβη όλες τις νομικές αρμοδιότητες, δηλώνοντας την ύπαρξη μιας παράνομης μετακίνησης περιουσιακών στοιχείων στο έδαφος και στη συνέχεια επιβεβαιώνοντας ένα σχέδιο, το οποίο φαίνεται να χρησίμευσε όχι μόνο για μελλοντικές συναλλαγές μεταξύ διαφόρων οντοτήτων αλλά και για την ανάπτυξη της ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης άδειας κατασκευής για ένα τουριστικό συγκρότημα εκ μέρους ενός εμπορικού συνεταιρισμού, το οποίο θα κτιστεί πάνω στις δύο εν λόγω επιφάνειες που είναι γειτονικές (10.592 τ.μ.). Σε αυτές τις συνθήκες, οι πολίτες J.G. και J.B. υποπτεύονται για τη διάπραξη του αδικήματος της "Κατάχρησης καθήκοντος" σε συνεργασία, όπως προβλέπεται από το άρθρο 248 εδάφιο 25 του Ποινικού Κώδικα, η οποία έγινε δύο φορές.

- Οι πολίτες B.A. και V.GJ., αντίστοιχα Διευθυντής της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αυλώνα (την περίοδο του συμβάντος) και Νομικός στην εν λόγω διεύθυνση (την περίοδο του συμβάντος), με ενέργειες και παραλείψεις που αντιβαίνουν το νόμο, οι οποίες συνιστούν ανεπάρκεια κανονικής εκτέλεσης των καθηκόντων, έχουν αποδεχθεί τη νομική τεκμηρίωση, την έχουν επεξεργαστεί και έχουν εκδώσει ένα πιστοποιητικό από υποθηκοφυλακεία, χωρίς να πραγματοποιήσουν καμία νομική ή επί τόπου επαλήθευση όπως τους υποχρεώνει ο νόμος, κάνοντας έτσι την αρχική εγγραφή μιας ανάρμοστης περιουσίας σε κρατική ιδιοκτησία, του είδους γεωργικής γης, με επιφάνεια 5512 τ.μ., προς όφελος του πολίτη F.M. και στη συνέχεια των κληρονόμων του. Αυτή η περιουσία, όπως προκύπτει από την προανακριτική έρευνα έως την παρούσα φάση, πηγάζει από εντελώς παραπλανητικά έγγραφα. Σχετικά με αυτές τις ενέργειες και παραλείψεις που αντιβαίνουν το νόμο, σε συνεργασία, αυτοί οι πολίτες είναι ύποπτοι για την "Κατάχρηση καθήκοντος", σε συνεργασία, όπως προβλέπεται από το άρθρο 248 και 25 του Ποινικού Κώδικα.

- Σχετικά με τον άλλο υπό έρευνα πολίτη S.M., από την έρευνα έως αυτήν τη φάση, προκύπτει ότι αυτός έχει χρησιμοποιήσει περισσότερες από μία φορά, σε διάφορα θεσμικά όργανα αλλά και διαδικασίες, πλαστά έγγραφα και φόρμες, ενέργειες οι οποίες στη συνέχεια οδήγησαν και στην αρχική εγγραφή σε όφελος του F.M. (κληρονόμου) μιας γεωργικής γης επιφάνειας 5512 τ.μ., που βρίσκεται στους Δρυμάδες. Μετά την εγγραφή της περιουσίας προς όφελος των κληρονόμων, μεταξύ των οποίων και οι πολίτες υπό έρευνα, προχώρησε σε συναλλαγές που οδήγησαν στην εγγραφή της ιδιοκτησίας σε όφελος ιδιωτικής εταιρείας με εκπρόσωπο τον πολίτη A.G., προκειμένου να επιφέρει ταυτόχρονα παράνομο οικονομικό όφελος για τον πολίτη υπό έρευνα S.M. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο τελευταίος είναι ύποπτος για "Πλαστογραφία εγγράφων", περισσότερες από μία φορά, όπως προβλέπεται από το άρθρο 186/2 του Ποινικού Κώδικα, και "Πλαστογραφία σφραγίδων", περισσότερες από μία φορά, όπως προβλέπεται από το άρθρο 190/2 του Ποινικού Κώδικα.

...

Το SPAK συλλαμβάνει τον διορισμένο δήμαρχο Χιμάρας

Με εντολή της Ειδικής Εισαγγελίας του SPAK ο ασκών καθήκοντα δημάρχου Χιμάρας, Γκέργκι Γκόρο, συνελήφθη πριν από λίγο. Ο Μπελέρης στέλνει στο SPAK την Αλβανίδα ΥΠΕΞ, τον σύζυγό της και τον Γκόρο Για τ...

Σχετικά άρθρα


Σχόλια 4

Ασμοδαίος 23/03/2024 22:27

Έκανε και κάτι σωστό το SPAK

Έκανε και κάτι σωστό το SPAK
Μιλα 23/03/2024 23:01

Για ποσο καιρο θα τρωνε? Ηρε η ωρα τους.

Για ποσο καιρο θα τρωνε? Ηρε η ωρα τους.
Επιτέλους 24/03/2024 00:28

Να μας αδειάσει τη γωνια ο αχυρανθρωπος

Να μας αδειάσει τη γωνια ο αχυρανθρωπος
Μαρία 24/03/2024 11:17

Τώρα θυμήθηκαν να ψάξουν τις βρωμοδουλειές του; τόσα χρόνια τι έκαναν; γιατί έθαβαν τις καταγγελίες των πολιτών;

Τώρα θυμήθηκαν να ψάξουν τις βρωμοδουλειές του; τόσα χρόνια τι έκαναν; γιατί έθαβαν τις καταγγελίες των πολιτών;

Προσθήκη σχολίου