Διαγωνισμός αξίας 7 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης σε Δραλαίο και Δρυμάδες

Διαγωνισμός αξίας 7 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης σε Δραλαίο και Δρυμάδες

Ο Αλβανικός Οργανισμός, Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Διαχείρισης Αποβλήτων προκήρυξε διαγωνισμό για την κατασκευή έργων ύδρευσης σε τρεις παράκτιες τουριστικές περιοχές με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 743 εκατ. λεκ. (7,4 εκατ. δολάρια / 7 εκατ. ευρώ).

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν κατασκευαστικές εργασίες για υποδομές παροχής νερού στις παράκτιες περιοχές Δρυμάδες και Δραλαίος, εντός 18 μηνών, όπως αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού που δημοσιεύθηκαν στον επίσημο δικτυακό τόπο της Αλβανίας για τις δημόσιες συμβάσεις.

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Αξίζει να αναφερθεί πως τα συγκεκριμένα έργα έχουν ως στόχο πρωτίστως να εξυπηρετήσουν τους στρατηγικούς επενδυτές της περιοχής.


  • Αντικείμενο της διαδικασίας προμήθειας: Ύδρευση παράκτιων περιοχών, στρατηγικών επενδυτικών περιοχών, Δραλαίος και Δρυμάδες.
  • Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Υπηρεσία Υποδομών Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Αποβλήτων
  • Χρηματικό ποσό: 743.232.358,00 ALLΗμερομηνία δημοσίευσης: 20-03-2023 Ώρα: 14:55
  • Έτος: 2023
  • Χρόνος διεξαγωγής : Δεκέμβριος
  • Είδος Διαδικασίας: Ανοιχτή, πάνω από το ανώτατο νομισματικό όριο

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου