Με αναφορές στα προβλήματα του περιουσιακού και της εκπαίδευσης στη Χιμάρα η έκθεση του Σ.Ε για την Προστασία Μειονοτήτων στην Αλβανία

Με αναφορές στα προβλήματα του περιουσιακού και της εκπαίδευσης στη Χιμάρα η έκθεση του Σ.Ε για την Προστασία Μειονοτήτων στην Αλβανία

Η Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων (FCNM) δημοσίευσε εχθές την 5η έκθεση της για την Αλβανία. Η έκθεση επαινεί την ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού και διαπολιτισμικού διαλόγου που επικρατεί στην Αλβανία, ιδίως όσον αφορά τη διαθρησκευτική ανοχή.

Ωστόσο, η έλλειψη αξιόπιστων, συγκεντρωτικών δεδομένων σχετικά με τις εθνικές μειονότητες, που κυμαίνονται από στοιχεία απογραφής έως παρακολούθηση ρητορικής μίσους και εγκλημάτων μίσους, θέτει σημαντικές προκλήσεις στην αξιολόγηση της κατάστασής τους και στον σχεδιασμό στοχευμένων πολιτικών, ιδίως δεδομένων των ορίων που περιέχονται στο Νόμο για τις Εθνικές Μειονότητες.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι γενικά υγιές, αλλά στερείται ιδιαιτερότητας, λέει η Συμβουλευτική Επιτροπή FCNM, προσθέτοντας ότι η Αλβανία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, όπως η μετανάστευση στη Δυτική Ευρώπη και η εσωτερική μετανάστευση προς την πρωτεύουσα.

Η έκθεση σημειώνει ότι η απογραφή που πραγματοποιείται τον Οκτώβριο του 2023 είναι κρίσιμη. Οι τροπολογίες έχουν αφαιρέσει τα διοικητικά πρόστιμα για λανθασμένες απαντήσεις, κάτι που είναι θετική εξέλιξη. Ωστόσο, η έκθεση τονίζει την ανάγκη η απογραφή να είναι συμμετοχική και οι εθνικές μειονότητες να είναι καλά ενημερωμένες και να έχουν εμπιστοσύνη στη διαδικασία.

Χιμάρα: Περιουσιακό, στρατηγικοί επενδυτές και ελληνική εκπαίδευση

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του FCNM κάνει εκτενή αναφορά στην έκθεσή της για ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένα την περιοχή της Χιμάρας σε τρεις διαφορετικές παραγράφους. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει αναφορές για το χρόνιο θέμα της εγγραφής των περιουσιών, τους στρατηγικούς επενδυτές και την μη χορήγηση αδείας στο εκπαιδευτήριο ΟΜΗΡΟΣ να λειτουργήσει λύκειο στα ελληνικά. Αρνητική εντύπωση προκαλεί η έλλειψη αναφορών στην υπόθεση του Φρέντη Μπελέρη, ένα ζήτημα άρρηκτα συνδεδεμένο με τα δικαιώματα της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Αξίζει να σημειωθεί πως μια εβδομάδα πριν την σύλληψη του Μπελέρη, ο Ράμα κατά την επίσκεψή του στη Χιμάρα του επιτέθηκε με βαρύτατους χαρακτηρισμούς και ειρωνικές αναφορές στην ελληνική του καταγωγή.

Ακολουθούν οι αναφορές:

83. Μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες αποκτούν άδειες κατασκευής με ευκολία από την αλβανική κυβέρνηση, για να χτίσουν σε γη και ως εκ τούτου να καταστρέψουν περιουσίες που ανήκουν σε ντόπιους. Το πρόβλημα αυτό συναντάται στις παράκτιες περιοχές –
ιδίως στη Χιμάρα – όπου η ζήτηση για ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων νέων ξενοδοχείων για την κάλυψη της υψηλής ζήτησης στην τουριστική περίοδο. Υπάρχουν επίσης και καταγγελίες για διαφθορά.

85. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει ανησυχίες σχετικά με τον αριθμό στρατηγικών επενδύσεων και ζητήματα στο περιουσιακό σε περιοχές όπως η Χιμάρα και κατά μήκος της παράκτιας ζώνης, αλλά και αλλού, και θεωρεί ότι αυτό θα επηρεάσει αρνητικά τη βιωσιμότητα της εθνικής ελληνικής μειονότητας – εμποδίζοντας τα μέλη της να προστατεύσουν και να προωθήσουν τον πολιτισμό τους – καθώς και την οικονομική και κοινωνική συμμετοχή των ατόμων που ανήκουν στην ελληνική μειονότητα, με αποτέλεσμα να μην έχουν άλλη επιλογή παρά να εγκαταλείψουν την περιοχή στην οποία ζούσαν πάντα. Υπό αυτό το πρίσμα, πρέπει να γίνει κάθε βήμα για να διασφαλιστεί ότι αυτές οι μειονοτικές ομάδες προστατεύονται αποτελεσματικά από πρακτικές αστικής ανάπτυξης επιζήμιες για τους ντόπιους.

152. Σχετικά με την ποιότητα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, κάποιοι καθηγητές δε μπορούν να μιλήσουν ελληνικά στο απαιτούμενο επίπεδο για να τα διδάξουν, και τα σχολικά βιβλία είναι πρόχειρες και χαμηλής ποιότητας μεταφράσεις των Αλβανικών σχολικών βιβλίων. Ακόμη και στον τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η η διαθεσιμότητα μπορεί να είναι πρόβλημα, στο ιδιωτικό Ελληνικό σχολείο της Χιμάρας, εξακολουθεί να μην έχει την απαιτούμενη άδεια να λειτουργήσει τάξεις πέραν της 9ης, παρά τα αρκετά αιτήματα για χορήγηση αδείας.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου