Σήμερα η διαδικασία αποπομπής του Αλβανού ΠτΔ

Σήμερα η διαδικασία αποπομπής του Αλβανού ΠτΔ

Σήμερα θα διεξαχθεί στο αλβανικό Κοινοβούλιο η ψηφοφορία σχετικά με την απόλυση του Πρόεδρου της Δημοκράτιας Ιλίρ Μέτα. Σύμφωνα με το Κοινοβούλιο, ο Μέτα καθαιρείται από το αξίωμά του εάν καταψηφιστεί από 94 βουλευτές, ενώ μέχρι στιγμής η αλβανική Βουλή αποτελείται αποτελείτε από 122 βουλευτές.

Όσον αφορά τη διαδικασία αποπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 90 του αλβανικού Συντάγματος, ο Πρόεδρος της χώρας, προβλέπεται να αποπεμφθεί σε δύο περιπτώσεις:

Α) Όταν παραβιάζει σοβαρά το Σύνταγμα

Β) Όταν διαπράττει σοβαρό έγκλημα

Το αίτημα ούτως ώστε να αρχίσει η διαδικασία της αποπομπής θα πρέπει να υποβληθεί από το ¼ του Κοινοβουλίου ή από 35 βουλευτές.

Έπειτα το εν λόγω αίτημα αποστέλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος και συγκαλεί τη Διάσκεψη.

Αφού η Διάσκεψη του Κοινοβουλίου αποφασίσει να κινήσει τις διαδικασίες καθαίρεσης, ο Πρόεδρος της Βουλής αποστέλλει στην Επιτροπή Νομικών όλα τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία εντός 15 ημερών θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τη σύσταση ή όχι της διερευνητικής επιτροπής.

Όταν το Κοινοβούλιο αποφασίσει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, η τελευταία αρχίζει να συλλέγει τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την αποπομπή του του Προέδρου. Έπειτα εγκρίνεται η αποπομπή του Προέδρου από τα 2/3του Κοινοβουλίου ή από 84 βουλευτές.

Τέλος, η απόφαση που ελήφθη, αποστέλλεται στο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο τελικά αποφασίζει εάν θα καθαιρέσει ή όχι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου