Η Ολλανδία ενέκρινε την έναρξη των συνομιλιών Αλβανίας - ΕΕ

Η Ολλανδία ενέκρινε την έναρξη των συνομιλιών Αλβανίας - ΕΕ

Η ολλανδική κυβέρνηση υποστήριξε το συμπέρασμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Αλβανία έχει σημειώσει επαρκή πρόοδο στην εκπλήρωση των όρων που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη συμμετοχή της στην πρώτη Διακυβερνητική Διάσκεψη Αλβανίας – ΕΕ.

Στην έκθεση προς το κοινοβούλιο, η ολλανδική κυβέρνηση ανέλυσε τα πορίσματα της Επιτροπής για καθεμία από τις προϋποθέσεις και συμφώνησε ότι πληρούνται όλοι οι απαιτούμενοι όροι.

Οι βασικοί όροι που επιβάλλονται στην Αλβανία είναι η εκλογική μεταρρύθμιση, μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη, ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, μείωση του αριθμού των αβάσιμων αιτούντων άσυλο και του επαναπατρισμού τους, έγκριση του νόμου για τα μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας.

Άλλοι σημαντικοί όροι είναι η έρευνα των δικαστών και των εισαγγελέων που εξαιρούνται από τον έλεγχο, η διερεύνηση περιπτώσεων χειραγώγησης των εκλογών, μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, απόφαση σχετικά με τη νομιμότητα των τοπικών εκλογών του 2019, καθώς και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, ιδίως την τήρηση των διεθνών προτύπων για την εγγραφή των μειονοτήτων και των περιουσιακών τους στοιχείων.

Κατά την αξιολόγηση της έρευνας 13 επιτρόπων και 2 ψηφοφόρων για τα εκλογικά εγκλήματα του 2017, η ολλανδική κυβέρνηση ζητά την έκδοσή τους στο δικαστήριο. Επίσης ζητά την άμεση διερεύνηση των υποθέσεων που αναφέρθηκαν στις πρόσφατες κοινοβουλευτικές εκλογές.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου