​Κερκόπορτα στο Αιγαίο ανοίγει η συμφωνία μέ Ράμα - Στό ράφι ο όρος «Βόρειος Ήπειρος»

19007115

Χωρίς ὑφαλοκρηπῖδα οἱ νησῖδες; – Στό ράφι ὁ ὅρος «Βόρειος Ἤπειρος»

Η «ΕΣΤΙΑ» παρακολουθεῖ μέ ἀνησυχία τίς διαρροές πού γίνονται τίς τελευταῖες ἑβδομάδες ἀπό τήν γειτονική Ἀλβανία γιά τό περιεχόμενο τῆς στρατηγικῆς συμφωνίας πλαίσιο μέ τήν Ἑλλάδα, ἀπέφυγε ὡστόσο νά σχολιάσει μέχρι σήμερα τό περιεχόμενό τους. Ἡ ἄποψις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Κοτζιᾶ ὅτι ἡ πατρίδα μας πρέπει νά κλείσει τά μέτωπά της στόν Βορρᾶ προκειμένου νά ἀφεθεῖ ἀπερίσπαστη νά ἀντιμετωπίσει τόν τουρκικό ἀναθεωρητισμό στό Αἰγαῖο, τήν Θράκη καί τήν Κύπρο, εἶναι ἐπί τῆς ἀρχῆς σωστή ἀλλά ὑπό ὁρισμένες προϋποθέσεις. Ἡ κυριώτερη ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι νά μήν εἶναι οἱ συμφωνίες ἑτεροβαρεῖς καί ἐπαχθεῖς γιά τά ἐθνικά μας συμφέροντα. Δέν κρούουμε ἐμεῖς τίς πύλες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως! Ἡ Ἀλβανία τό πράττει. Δέν ἀγχόμεθα ἐμεῖς γιά τήν ἔνταξή μας στό ΝΑΤΟ, ἤμαστε ἄλλωστε πολύ παλαιό μέλος αὐτοῦ καί τῆς ΕΕ. Τά Σκόπια ἄγχονται.

Τούτων δοθέντων παρακολουθήσαμε μέ προβληματισμό τίς διαρροές χαρτῶν ἀπό Ἀλβανικά Μέσα Ἐνημερώσεως ἀπό τούς ὁποίους ἐξαιροῦντο τά Διαπόντια νησιά βορείως τῆς Κερκύρας ἀπό τήν χάραξη τῆς αἰγιαλίτιδος ζώνης μας στά 12 μίλια. Ὁ καυγᾶς πού ξέσπασε μεταξύ τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα καί τοῦ προκατόχου του Σαλῆ Μπερίσα, μέ τόν δεύτερο νά ὑποστηρίζει ὅτι μέ τήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων μας ἡ Ἑλλάς κερδίζει τό πλέον χρυσοφόρο κοίτασμα ἀερίου στό Ἰόνιο, μας συγκράτησε ἀπό τό νά θέσουμε μέ ἔνταση ὁρισμένα ἐρωτήματα πού ἀπασχολοῦν ἄλλωστε κάθε καλόπιστο Ἕλληνα.

Ὡστόσο, μετά καί τίς χθεσινές πληροφορίες ὅτι ἡ Ἀλβανία θά διαγράψει ἀπό τό λεξιλόγιό της τόν ἀλυτρωτικό ὅρο «Τσαμουριά», ὑπό τόν ὅρο ὅτι θά διαγράψουμε καί ἐμεῖς τόν ὅρο «Βόρειος Ἤπειρος» (δέν διαψεύστηκαν), εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά θέσουμε καί ἐπισήμως –τό κάναμε καί ἀνεπισήμως χωρίς ἐπιτυχία– ὁρισμένα κρίσιμα ἐρωτήματα στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Πολύ δέ περισσότερο ὅταν καί ἑλληνικές πηγές πλέον κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τό περιεχόμενο τῆς συμφωνίας.

Τό βασικώτερο ἐρώτημα ὅλων εἶναι ἄν πράγματι ἐξαιρέθηκαν ἀπό τόν νέο ὑπολογισμό τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων τά Διαπόντια Νησιά πού καί κατοικημένα εἶναι –μερικά ἐξ αὐτῶν– καί πολύ κοντά στήν ἀλβανική ἀκτή. Διότι ἄν ἐξαιρέθηκαν καί δέν ἔχουν ἐπήρεια –ὅπως λέμε στό Διεθνές Δίκαιο– στήν διαμόρφωση τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος στό Ἰόνιο, ὁλική ἤ μερική, τότε ἀνοίγει μιά τεράστια Κερκόπορτα γιά τίς νησῖδες τοῦ Αἰγαίου πού εὑρίσκονται κατ ἀρχάς μακρυά ἀπό τίς ἀκτές. Ἄν δέν ἔχουν ἐπήρεια στήν ὑφαλοκρηπῖδα μας στό Ἰόνιο αὐτά τά νησιά, πῶς θά ἔχουν δεκάδες Ἑλληνικές βραχονησῖδες στό Αἰγαῖο;

Θά ἀπαντήσει κανείς γι’ αὐτά ἤ θά περιμένουμε τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Ἀλβανία τό Ἅγιο Πάσχα προκειμένου οἱ ἐντυπώσεις ἀπό τήν ἐπαφή του μέ μέλη τῆς ἑλληνικῆς μειονότητος νά σβήσουν τίς τυχόν γκρίζες ζῶνες τῆς συμφωνίας; Τό ἴδιο ἐρώτημα γιά τήν ἐπήρεια τῶν Διαπόντιων ἀφορᾶ καί τό κατοικημένο Καστελλόριζο. Δημιουργεῖται προηγούμενο ἐξαιρέσεώς του ἀπό τόν ὑπολογισμό τῆς ἑλληνικῆς χαράξεως, ναί ἤ ὄχι; Θά περιμένουμε νά ἀκούσουμε μέ ἀνακούφιση τίς διαβεβαιώσεις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν ἀπό τόν ὁποῖο δέν περιμένουμε –ὅσες ἰδεολογικές καί πολιτικές διαφορές νά ἔχουμε– νά ἔχει καταλήξει σέ τέτοια συμφωνία. Καλές οἱ χειρονομίες τῆς ἀλβανικῆς κυβερνήσεως μέ τήν χορήγηση ὑπηκοότητος στόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀναστάσιο, ἄριστες οἱ ἀλβανικές δεσμεύσεις γιά τούς νεκρούς τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου, ἀλλά ἡ συνθήκη πλαίσιο θά κριθεῖ ἀπό τήν σύγκριση τῆς συμφωνίας γιά τήν ΑΟΖ μέ τήν παλαιότερη πού εἶχε ὑπογραφεῖ τό 2009 καί μέ τά δικαιώματα (τίτλους ἰδιοκτησίας) πού κέρδισε γιά τούς Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἠπείρου ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, ἄν τά κέρδισε.

Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον. Πῶς θά ἀποκαλέσει τά μέλη τῆς ἑλληνικῆς μειονότητος κατά τήν πιθανή ἐπίσκεψή του τό Πάσχα ἐκεῖ ὁ Πρωθυπουργός; Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες ἤ Ἕλληνες τῆς Νοτίου Ἀλβανίας;

Εφημερίδα ΕΣΤΙΑ 21 Φεβρουαριου 2018

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου