Αλβανία: Το χαμηλότερο ρεκόρ δημιουργίας νέων επιχειρήσεων από το 2010

Αλβανία: Το χαμηλότερο ρεκόρ δημιουργίας νέων επιχειρήσεων από το 2010

Το 2023 στην Αλβανία σηματοδότησε το χαμηλότερο ρεκόρ δημιουργίας νέων επιχειρήσεων από το 2010. Η τάση αυτή φέρνει στο προσκήνιο μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν την αλβανική οικονομία, με τον τομέα των υπηρεσιών να κυριαρχεί, αγγίζοντας τις 130.000 νέες επιχειρήσεις, ενώ η παραγωγή υποχωρεί.

Η στροφή προς τις υπηρεσίες τροφοδοτείται από την τουριστική ανάπτυξη και την υποτίμηση του ευρώ, ωστόσο η πτώση του ευρώ, το υψηλό κόστος εργασίας και η χαμηλή εξωτερική ζήτηση πλήττουν την παραγωγή, θέτοντας σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα της αλβανικής οικονομίας.

Παράλληλα, η γραφειοκρατία, η έλλειψη δεξιοτήτων και η μετανάστευση φρενάρουν το άνοιγμα νέων επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό περιβάλλον. Η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση της ζήτησης επηρεάζουν αρνητικά τις λιανικές επιχειρήσεις, ενώ η έλλειψη εργατών λόγω μετανάστευσης δυσχεραίνει την εύρεση προσωπικού, θέτοντας σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελούν βασικούς πυλώνες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Η προώθηση ενός πιο ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, η ενίσχυση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και η αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού είναι καθοριστικής σημασίας για την τόνωση της οικονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περιοχές με υψηλή μετανάστευση και γήρανση πληθυσμού αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη μείωση επιχειρήσεων, θέτοντας επιτακτικά την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές στήριξης.

Η οικονομική κατάσταση της Αλβανίας φέρνει στο προσκήνιο μια σειρά από ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Η στροφή προς τις υπηρεσίες, η έλλειψη παραγωγικότητας, η γραφειοκρατία, η έλλειψη δεξιοτήτων και η μετανάστευση αποτελούν μερικά από τα βασικά εμπόδια για την ανάπτυξη της αλβανικής οικονομίας.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου