Η Αλβανία και η Τουρκία τελευταίες στην Ευρώπη σε οικονομική υποστήριξη οικογενειών

Η Αλβανία και η Τουρκία τελευταίες στην Ευρώπη σε οικονομική υποστήριξη οικογενειών

Η Αλβανία, μαζί με την Τουρκία, κατέχει την τελευταία θέση στην Ευρώπη όσον αφορά την οικονομική υποστήριξη οικογενειών που έχουν ανάγκη. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2021, οι χώρες της ΕΕ δαπανούν κατά μέσο όρο 777 ευρώ ανά άτομο για οικογενειακά επιδόματα, ενώ η Αλβανία ξόδεψε μόλις 45 ευρώ ανά άτομο για άπορες οικογένειες με παιδιά.

Αυτό το κενό χρηματοδότησης έχει σοβαρές συνέπειες για τις αλβανικές οικογένειες, οι οποίες συχνά δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εγκυμοσύνη, η γέννηση, η υιοθεσία, η φροντίδα παιδιών και η φροντίδα ηλικιωμένων μελών.

Σε σύγκριση, χώρες όπως το Λουξεμβούργο, η Δανία και η Γερμανία δαπανούν χιλιάδες ευρώ ανά άτομο για οικογενειακά επιδόματα, εξασφαλίζοντας ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο για τους πολίτες τους.

Η Αλβανία υστερεί επίσης σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τη συνολική δαπάνη για κοινωνική προστασία. Το 2022, η Αλβανία ξόδεψε μόνο το 30% του προϋπολογισμού της για κοινωνική προστασία, ενώ τα κράτη μέλη της ΕΕ δαπάνησαν κατά μέσο όρο 39,2%.

Αυτή η υποεπένδυση στην κοινωνική προστασία έχει σοβαρές επιπτώσεις στους πιο ευάλωτους πολίτες της Αλβανίας, αφήνοντάς τους χωρίς επαρκή υποστήριξη σε περιόδους ανάγκης.

Διεθνείς οργανισμοί έχουν προτρέψει την αλβανική κυβέρνηση να αυξήσει τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική προστασία. Η ενίσχυση αυτών των τομέων είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών φροντίδας, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, και για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου