Πόσα ακίνητα επανεκτιμήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Αλβανία;

Πόσα ακίνητα επανεκτιμήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Αλβανία;

Κατατέθηκε στην αλβανική βουλή πρόταση νόμου για νέα διαδικασία επανεκτίμησης ακινήτων, η οποία δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να επανεκτιμήσουν την ακίνητη περιουσία τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ευθυγράμμιση της αξίας των ακινήτων με την αγοραία τους αξία, διασφαλίζοντας δίκαιη φορολόγηση.

Η επανεκτίμηση γίνεται με βάση την αγοραία αξία του ακινήτου και οι ιδιοκτήτες καλούνται να πληρώσουν φόρο 3% επί της διαφοράς μεταξύ της αγοραίας και της λογιστικής αξίας.

Η διαδικασία αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται σε διαδικασία νομιμοποίησης και εγγραφής.

Αυτή θα είναι η πέμπτη επανεκτίμηση ακινήτων σε 13 χρόνια, μετά από τις προηγούμενες που πραγματοποιήθηκαν:

  • 2011-2013: Πρώτη και δεύτερη επανεκτίμηση για περίπου 95.000 ακίνητα, με φορολογικό συντελεστή 1%.
  • 2016-2017: Τρίτη επανεκτίμηση για 63.000 ακίνητα, με φορολογικό συντελεστή 2%.
  • 2020-2022: Τέταρτη επανεκτίμηση για 168.200 ακίνητα, με φορολογικό συντελεστή 3%.

Συνολικά, οι προηγούμενες επανεκτιμήσεις απέφεραν στον κρατικό προϋπολογισμό περίπου 21,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η επανεκτίμηση αφορά διαμερίσματα, εμπορικές μονάδες, οικόπεδα, κτίρια υπηρεσιών, αποθήκες και όλα τα άλλα ακίνητα.

Σημειώνεται ότι η αναπροσαρμογή είναι νομική και φορολογική διαδικασία, όχι απλά εκτίμηση. Στόχος είναι η εναρμόνιση της αξίας με την αγοραία, διασφαλίζοντας δίκαιη φορολόγηση.

...

Ακίνητα στην Αλβανία: Φορολόγηση με βάση την αγοραία αξία από το 2026

Από το 2026 στην Αλβανία θα ξεκινήσει η εφαρμογή της φορολόγησης των κτιρίων με την αγοραία αξία, ενώ το 2028 θα ξεκινήσει για τα οικόπεδα. Το νέο σχέδιο φορολογίας ακινήτων προβλέπει την εγγραφή 4,5 ...

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου