Κοινά διασυνοριακά έργα Ελλάδας - Αλβανίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κοινά διασυνοριακά έργα Ελλάδας - Αλβανίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Δημόσιας Διοίκησης της Αλβανίας ενέκρινε τη χρηματοδοτική συμφωνία μεταξύ Αλβανίας, Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας «IPA Ελλάδα-Αλβανία 2021-2027».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας Ami Kozeli, παρουσιάζοντας τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, ανέφερε ότι το Ταμείο βοήθειας ανέρχεται στα 33,31 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 26,65 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και το υπόλοιπο θα συν-χρηματοδοτείται από τις δύο χώρες. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, στόχος είναι η υποστήριξη των διασυνοριακών περιοχών μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας, προκειμένου να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση και σταθερή οικονομία, μείωση των ανισοτήτων και ήπια ενσωμάτωση.

Στο παρόν πρόγραμμα IPA, σε αντίθεση με το προηγούμενο, προστέθηκε και ο νομός του Fier, οπότε τώρα συνολικά περιλαμβάνονται πέντε νομοί, ήτοι Αυλώνα, Αργυροκάστρου, Μπερατίου, Κορυτσάς και Φιερι.

Παράλληλα, ο Υφυπουργός επεσήμανε τις τρεις βασικές προτεραιότητες του προγράμματος, ως κατωτέρω: Η πρώτη προτεραιότητα αφορά στη προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, καθώς επίσης και στις πράσινες διαδρομές, οι οποίες περιλαμβάνουν την πρόληψη καταστροφών, την προώθηση της πρόσβασης στο νερό και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων. Δεύτερη προτεραιότητα συνιστά η βελτίωση της προσβασιμότητας στις διασυνοριακές περιοχές, η κινητικότητα, η ανθεκτικότητα στο κλίμα, κλπ., ενώ η τρίτη προτεραιότητα σχετίζεται με τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα υγείας κ.α.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου