Αλβανία: Η Moody's βλέπει θετικές προοπτικές και βελτίωση της δημοσιονομικής ισχύος

Αλβανία: Η Moody's βλέπει θετικές προοπτικές και βελτίωση της δημοσιονομικής ισχύος

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody's αναβάθμισε την προοπτική της Αλβανίας σε "θετική" από "σταθερή" στην τελευταία του αναθεώρηση, που δημοσιεύθηκε στις 19 Απριλίου 2024. Η αλλαγή αντανακλά την πιθανότητα ενός καλύτερου από το αναμενόμενο δημοσιονομικού σεναρίου, οδηγώντας σε βιώσιμη βελτίωση της δημοσιονομικής ισχύος της χώρας.

Η Αλβανία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, διατηρώντας τη μακροοικονομική σταθερότητα παρά τρεις διαδοχικές κρίσεις: τον σεισμό του 2019, την πανδημία COVID-19 και την ενεργειακή κρίση του 2022. Ο οίκος Moody's αναγνωρίζει αυτή την ανθεκτικότητα και επισημαίνει την επιστροφή του λόγου χρέους προς ΑΕΠ σε πτωτική τροχιά το 2022, αντισταθμίζοντας πλήρως την αύξηση του χρέους που παρατηρήθηκε το 2019-2021. Η Moody's προβλέπει περαιτέρω μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ στο 56,3% το 2024 (από 59,2% το 2023), με βασική αιτία τις συνεχιζόμενες δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, όπως η μεσοπρόθεσμη στρατηγική εσόδων και οι βελτιώσεις στη διαχείριση των δημοσίων επενδύσεων.

Εκτός από τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης, η Moody's επισημαίνει και άλλα θετικά στοιχεία για την οικονομία της Αλβανίας. Η πρόσφατη σημαντική βελτίωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να διατηρηθεί, με μικρά ελλείμματα να προβλέπονται για το 2024-2025. Σταθερές ροές άμεσων ξένων επενδύσεων, βελτιώσεις στην παραγωγικότητα και αυξημένη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό υποστηρίζουν μια θετική μεσοπρόθεσμη οικονομική προοπτική. Η Moody's προβλέπει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 3,5% το 2024, ενώ τονίζει παράλληλα την ισχύ και την υψηλή ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος.

Σημαντικό ρόλο στην αισιόδοξη άποψη της Moody's διαδραματίζει η προοπτική ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σταδιακή υλοποίηση μεταρρυθμίσεων σχετικών με την ένταξη αναμένεται να ωφελήσει το πιστωτικό προφίλ της χώρας, με τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων να ενισχύεται πιθανότατα καθώς οι ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ εξελίσσονται. Η περαιτέρω οικονομική ολοκλήρωση με την ΕΕ, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Αλβανίας, θεωρείται ότι θα βελτιώσει τις δυνατότητες ανάπτυξης της οικονομίας μεσοπρόθεσμα και τελικά θα μειώσει περαιτέρω το χάσμα στα επίπεδα εισοδήματος με τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Επιπλέον, η Moody's αναγνωρίζει την υποστήριξη που θα λάβει η Αλβανία από το Σχέδιο Μεταρρύθμισης και Ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια.

...

Το ΔΝΤ μειώνει τις προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας το 2024

Παρά την τουριστική έκρηξη του 2023, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) εμφανίζεται επιφυλακτικό για την αλβανική οικονομία. Στην έκθεση παγκόσμιας οικονομικής επισκόπησης του Απριλίου, το ΔΝΤ αναθεώ...

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου