Αλβανική Εταιρεία Ηλεκτρισμού: Κέρδη 431.000 ευρώ από βελτιστοποίηση ενέργειας

Αλβανική Εταιρεία Ηλεκτρισμού: Κέρδη 431.000 ευρώ από βελτιστοποίηση ενέργειας

Η Αλβανική Εταιρεία Ηλεκτρισμού (KESH) καρπώθηκε έσοδα ύψους 431.000 ευρώ από τρεις διαδοχικές βελτιστοποιήσεις ενέργειας που υλοποίησε από τις 23 Μαρτίου έως τις 12 Απριλίου του 2024.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η KESH, διακινήθηκαν περίπου 35.300 χιλιάδες MWh ενέργειας στο πλαίσιο των εν λόγω βελτιστοποιήσεων, με την εταιρεία να λαμβάνει τον ρόλο του πωλητή στο μισό και του αγοραστή στο υπόλοιπο.

Η υλοποίηση των διαδικασιών πώλησης-αγοράς ενέργειας εστιάζει στην εκμετάλλευση της διαφοράς μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής αγοράς. Αυτό επιτυγχάνεται με την αγορά και πώληση της ίδιας ποσότητας ενέργειας σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Επιπρόσθετα, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει χαμηλότερη τιμή αγοράς σε σχέση με την τιμή πώλησης, προσφέροντας στην KESH μια δόση επιπλέον εσόδων.

Αξίζει να τονίσουμε ότι οι εν λόγω διαδικασίες αποτελούν πρωτοπορία για την KESH, όχι μόνο για το 2024, αλλά και για το 2023, καθώς η εταιρεία δεν υλοποίησε αντίστοιχες ενέργειες το προηγούμενο έτος.

Συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη, όπου οι βελτιστοποιήσεις ενέργειας λάμβαναν χώρα σε μη ευνοϊκές υδρικές περιόδους, η KESH φέτος φαίνεται να υιοθετεί μια πιο στρατηγική προσέγγιση.

Τέλος, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η KESH δεν έχει προβεί σε πώληση ή αγορά ενέργειας για το 2024 έως και σήμερα.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου