Πόσα χρήματα κυκλοφόρησαν στην Αλβανία το 2023;

Πόσα χρήματα κυκλοφόρησαν στην Αλβανία το 2023;

Η έκδοση τραπεζογραμματίων φέρει οφέλη στους πολίτες και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, βελτιώνοντας την ασφάλεια, διευκολύνοντας τις συναλλαγές και την διαχείριση των οικονομικών. Η Τράπεζα της Αλβανίας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση και κυκλοφορία του εθνικού νομίσματος, του λεκ.

Πόσα λεκ κυκλοφόρησαν το 2023;

Σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων από την "Scan Intel", η αξία των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία στα τέλη του 2023 έφτασε τα 408 δισεκατομμύρια λεκ, σημειώνοντας αύξηση 6,8 δισεκατομμυρίων λεκ σε σχέση με το 2022.

Πόσα τραπεζογραμμάτια κυκλοφόρησαν;

Παρά την αύξηση της αξίας, ο αριθμός των τραπεζογραμματίων παρουσίασε μείωση 3% σε σχέση με το 2022. Συγκεκριμένα, κυκλοφόρησαν 156 εκατομμύρια τεμάχια, 4,9 εκατομμύρια λιγότερα.

Η μείωση οφείλεται στην αύξηση της κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων μεγάλης αξίας, όπως 10.000 και 5.000 λεκ.

Πόσο συχνά επιστρέφονται τα τραπεζογραμμάτια;

Κατά μέσο όρο, ένα τραπεζογραμμάτιο επιστρέφεται στην Τράπεζα της Αλβανίας λιγότερο από μία φορά το χρόνο. Ο συντελεστής επιστροφής είναι υψηλότερος για τραπεζογραμμάτια 500 και 1000 λεκ και μικρότερος για 5.000 και 10.000 λεκ.

Πόσα πλαστά τραπεζογραμμάτια εντοπίστηκαν;

Το 2023 κατασχέθηκαν 195 πλαστά τραπεζογραμμάτια, έναντι 343 το 2022. Τα πιο συχνά πλαστά είναι των 1.000, 5.000 και 2.000 λεκ.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου