Ευρωπαϊκό Ταμείο: Το 82% των νέων Αλβανών στοχεύει στην ανώτατη εκπαίδευση - Αδιέξοδα στην αγορά εργασίας

Ευρωπαϊκό Ταμείο: Το 82% των νέων Αλβανών στοχεύει στην ανώτατη εκπαίδευση - Αδιέξοδα στην αγορά εργασίας

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Κατάρτισης, η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί καίριο στόχο για το 82% των νεών Αλβανών.

Επηρεασμένοι από τις οικογενειακές προσδοκίες, οι έφηβοι οραματίζονται σπουδές από πτυχίο έως διδακτορικό.

Τα στοιχεία της έρευνας επισημαίνουν ότι το 8,9% των νέων τόσο στην Αλβανία όσο και στην περιοχή επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 6,5% δεν είναι σαφές πώς θα συνεχίσουν τη διδακτική τους σταδιοδρομία.

Από τους Αλβανούς εφήβους που θέλουν τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 11,4% από αυτούς επιθυμεί μόνο πτυχιακές σπουδές, το 34,1% μεταπτυχιακές σπουδές και το 27,3% θέλει επίσης διδακτορικό.

Οι στόχοι για τα επίπεδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλβανικής νεολαίας είναι παρόμοιοι με αυτούς της περιοχής, εκτός από τη Ρουμανία όπου μόνο το 5,5% των νέων στοχεύει για διδακτορικό.

Η ανάλυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Κατάρτισης δείχνει ότι αυτές οι προσδοκίες είναι πολύ προβληματικές καθώς δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις ανάγκες της αγοράς εργασίας ή τις δεξιότητες.

Τόσο στην Αλβανία όσο και στην περιοχή, οι νέοι στοχεύουν να αποκτήσουν υπερπροσόντα σε στοιχειώδη επαγγέλματα που δεν απαιτούν τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως η γεωργία, η δασοκομία, η αλιεία και η βιοτεχνία. Τα στοιχειώδη επαγγέλματα αρέσουν στο 60% των νέων που θέλουν επίσης να έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης παρόλο που δεν είναι απαραίτητο.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κατάρτισης επισημαίνει ότι τα σχολεία της Περιφέρειας πρέπει να αναπτύξουν διδακτικά προγράμματα που θα βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ των επιπέδων εκπαίδευσης, των επαγγελμάτων και των προοπτικών εργασίας.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου