Αλβανία: Η παρατυπία στην αγορά εργασίας συγκεντρώνεται στο 60% στους χαμηλούς μισθούς

Αλβανία: Η παρατυπία στην αγορά εργασίας συγκεντρώνεται στο 60% στους χαμηλούς μισθούς

Η παρατυπία στην αλβανική αγορά εργασίας είναι ευρέως διαδεδομένη, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της συγκεντρώνεται σε εργαζομένους με χαμηλούς μισθούς, ενώ το 20% του φαινομένου καταλαμβάνεται από αυτούς που λαμβάνουν υψηλούς μισθούς, - σημειώνει έρευνα του OCED (Οργανισμός Συνεργασίας και Οικονομικής Ανάπτυξης).

Παρά τις δεσμεύσεις των χωρών, η πρόοδος προς τη βιώσιμη επισημοποίηση είναι αργή και η άτυπη απασχόληση είναι υψηλή.

Δεδομένου ότι οι περισσότεροι άτυποι εργαζόμενοι λαμβάνουν χαμηλούς μισθούς, αυτό μπορεί να γίνει αιτία εθνικών, περιφερειακών και παγκόσμιων κρίσεων. Για παράδειγμα, επί του παρόντος σχεδόν 2 δισεκατομμύρια εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο απασχολούνται άτυπα και αντιπροσωπεύουν το 60% της συνολικής απασχόλησης και οι περισσότεροι από αυτούς είναι χαμηλοί μισθοί.

(Ο OCED)έχει ορίσει τους χαμηλούς μισθούς ως το 50% του μέσου μισθού, τους μέσους μισθούς μεταξύ 50% του μέσου και 150% του μέσου όρου και τους υψηλούς μισθούς ως άνω του 150% του μέσου μισθού).

Στην Αλβανία, η παρατυπία στην αγορά εργασίας συγκεντρώνεται 60% στους χαμηλούς μισθούς, 20% στους μέσους μισθούς και 20% στους υψηλούς μισθούς.

Η παρατυπία στην αγορά εργασίας, εκτός από το ότι δημιουργεί δημοσιονομικό και οικονομικό κόστος, γίνεται αιτία μακροχρόνιων κοινωνικών προβλημάτων. Αυτή η κατηγορία δεν επωφελείται από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγείας και κινδυνεύει να κληρονομήσει την αδήλωτη εργασία στα παιδιά της.

Αυτή η μεγάλη κατηγορία αδήλωτων εργαζομένων φέρει δύο μεγάλα βάρη, την έλλειψη νόμιμων δικαιωμάτων και τους χαμηλούς μισθούς, σημειώνει ο ΟΟΣΑ.

Η παρατυπία στους υψηλούς μισθούς επικεντρώνεται σε εργαζόμενους που είναι πολύ παραγωγικοί (ίσως λόγω υψηλότερων δεξιοτήτων) και που έχουν πολλά εισοδήματα με σκοπό να μην δηλώσουν ένα μέρος τους για φορολογικούς σκοπούς.

Ενώ οι άτυποι εργαζόμενοι με χαμηλούς μισθούς έχουν συνήθως στοιχειώδεις γνώσεις και εργάζονται σε τομείς που δεν χρειάζονται δεξιότητες, αλλά εργατικό δυναμικό.

Περίπου το 45,0% των άτυπων εργαζομένων παγκοσμίως έχουν μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή λιγότερο, ενώ το ποσοστό αυτό είναι μόνο 7,0% για τους επίσημους εργαζόμενους. 

×
Subscribe

Σχετικά άρθρα