Τράπεζα της Αλβανίας: Παρατείνεται για έναν ακόμη χρόνο η συμφωνία ρευστότητας με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Τράπεζα της Αλβανίας: Παρατείνεται για έναν ακόμη χρόνο η συμφωνία ρευστότητας με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Την παράταση για έναν ακόμη χρόνο της συμφωνίας ρευστότητας με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε την Τρίτη η Τράπεζα της Αλβανίας.

Η προηγούμενη συμφωνία έληγε τον Ιανουάριο του 2024, ενώ μετά την ανανέωση θα ισχύει μέχρι τον Ιανουάριο του 2025.

Το εν λόγω πιστωτικό όριο εγκρίθηκε για πρώτη φορά το 2020, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, και αποσκοπούσε στη διασφάλιση ρευστότητας σε ευρώ για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας, μέσω της κεντρικής τράπεζας.

Παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν χρειαζόταν να χρησιμοποιηθεί αυτή η συμφωνία με ξένες εξασφαλίσεις (REPO), η Τράπεζα της Αλβανίας εκτιμά ότι αυτό το αποθεματικό παραμένει υποστηρικτικό για τη νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Αλβανίας, στο πλαίσιο της αυξημένης αβεβαιότητας που προκύπτει από τη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τους πιθανούς κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Τράπεζα της Αλβανίας μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση για ανάγκες ρευστότητας από την ΕΚΤ μέχρι την αξία των 400 εκατ. ευρώ, έναντι κατάλληλης εξασφάλισης σε ευρώ.

Εξασφαλίσεις αυτού του τύπου είναι συνήθως τα χρεόγραφα κυβερνήσεων ή ιδρυμάτων με κρατική αξιολόγηση πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο, αποδεκτά από την ΕΚΤ.

Η Τράπεζα της Αλβανίας διαθέτει σημαντικά ποσά τέτοιων μέσων, ως μέρος του χαρτοφυλακίου συναλλαγματικών διαθεσίμων.


Μέχρι το 2020, η Τράπεζα της Αλβανίας και άλλες τράπεζες στην περιοχή δεν διέθεταν μηχανισμούς διασφάλισης ρευστότητας από την ΕΚΤ και το μέσο EUREP ήταν το πρώτο του είδους του. 

Σχετικά άρθρα