Τίρανα: Πολιτιστική Πρωτεύουσα και Διαλόγου της Μεσογείου για το 2025

Τίρανα: Πολιτιστική Πρωτεύουσα και Διαλόγου της Μεσογείου για το 2025

Μετά τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας και της Ευρωπαϊκής Πόλης του Αθλητισμού, τα Τίρανα έλαβαν έναν άλλο τίτλο: Πολιτιστική Πρωτεύουσα και Διαλόγου της Μεσογείου για το 2025.

Ο διευθυντής στρατηγικών έργων στο Δήμο Τιράνων, Genci Kojedheli, είπε ότι το πακέτο δραστηριοτήτων που διοργανώνονται στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων αποτελούν προστιθέμενη αξία για την πρωτεύουσα.

«Το επίκεντρο της εφαρμογής μας είναι τα «Τίρανα ως γέφυρα» μεταξύ πόλεων, πολιτισμών, γλωσσών και ιστορικών παραδόσεων. Θέλουμε να δείξουμε τις αξίες μας, όπως η φιλοξενία ή η θρησκευτική αρμονία, για τις οποίες πρέπει να είμαστε περήφανοι».

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, η πρωτεύουσα θα ξεκινήσει να διοργανώνει δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν υπό τον τίτλο «Τίρανα, η μεσογειακή πόλη του πολιτισμού και του διαλόγου».

Σύμφωνα με τον διευθυντή στρατηγικών έργων στον Δήμο Τιράνων, οι δραστηριότητες αυτές αναμένεται όχι μόνο να θέσουν τα Τίρανα στο επίκεντρο, αλλά και να συμβάλλουν στην αύξηση των επισκεπτών.

«Αναμένουμε όλες αυτές οι δραστηριότητες να αυξήσουν τον αριθμό των επισκεπτών που θα έρθουν στα Τίρανα».

Αυτός ο τίτλος δόθηκε στα Τίρανα από την Ένωση για τη Μεσόγειο, μια διακυβερνητική οργάνωση με 43 κράτη μέλη, η οποία περιλαμβάνει κράτη της ΕΕ, καθώς και τα κράτη που συνορεύουν με τη Μεσόγειο.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου