Κομισιόν: Κλιματική αλλαγή, έλλειψη εργατικού δυναμικού και μετανάστευση θέτουν σε κίνδυνο την αλβανική οικονομία

Κομισιόν: Κλιματική αλλαγή, έλλειψη εργατικού δυναμικού και μετανάστευση θέτουν σε κίνδυνο την αλβανική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελευταία έκθεση της προειδοποιεί ότι η αλβανική οικονομία θα αντιμετωπίσει ορισμένους αυξανόμενους κινδύνους το επόμενο έτος, που προέρχονται από εσωτερικούς παράγοντες, όπως οι αυξημένοι κλιματικοί κίνδυνοι, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην έλλειψη εργατικού δυναμικού ως αποτέλεσμα της υψηλής μετανάστευσης και της μείωσης του πληθυσμού.

Στην έκθεση, η Επιτροπή ανέφερε ότι η οικονομία αναμένεται να επιβραδυνθεί το 2023 και το 2024.

«Μετά την ισχυρή επέκταση το 2022, που έφτασε το 4,8%, η οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας αναμένεται να μετριαστεί σε 3,5% το 2023 και 3,1% το 2024, καθώς η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να επιβραδυνθεί λόγω των υψηλών τιμών των τροφίμων και της ανάπτυξης αδύναμης απασχόλησης», αναφέρει η έκθεση.

Ωστόσο, ακόμη και αυτή η προοπτική υπόκειται σε αυξανόμενους κινδύνους, σύμφωνα με την Κομισιόν, κυρίως λόγω της υψηλής έκθεσης της Αλβανίας στην κλιματική αλλαγή, της αυξανόμενης έλλειψης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού λόγω της μετανάστευσης και της αρνητικής ανάπτυξης του πληθυσμού.

Στην τελευταία έκθεση για τη διεύρυνση, η Επιτροπή τόνισε τις μεγάλες προσπάθειες και τις επενδύσεις που απαιτούνται για την προσαρμογή στις κλιματικές εξελίξεις.

«Η Αλβανία είναι πολύ εκτεθειμένη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας καθώς και οι πλημμύρες/ξηρασίες αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την κοινωνία, τις δημόσιες υποδομές και τις οικονομικές δραστηριότητες.

Ως εκ τούτου, τα σχέδια διαχείρισης του κλιματικού κινδύνου θα πρέπει να εγκριθούν σε όλα τα επίπεδα και οι βασικές ζωτικές υποδομές θα πρέπει να είναι κλιματικά προστατευμένες για να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της χώρας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Η Κομισιόν δηλώνει ότι η Τράπεζα της Αλβανίας θα πρέπει επίσης να αναλύσει την έκθεση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τους πιστωτικούς κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Ένας άλλος κίνδυνος σχετίζεται με την υψηλή εξάρτηση της χώρας από την υδροηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή.

«Η χώρα είναι καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας με ποσοστό περίπου 30% ετησίως, καθώς η υδροηλεκτρική ενέργεια δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της.

Απαιτείται πρόοδος στην ενεργειακή διασύνδεση με τις γειτονικές χώρες και τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης περιφερειακής αγοράς ενέργειας, για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού και τη δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη και το εμπόριο πράσινης ενέργειας.

Η διαφοροποίηση σε μεγάλους ηλιακούς και αιολικούς πόρους θα βελτιώσει σημαντικά την ενεργειακή ασφάλεια της Αλβανίας και θα μειώσει την ευαισθησία της στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Το πρόβλημα της εύρεσης εργατικού δυναμικού, ως αποτέλεσμα της υψηλής μετανάστευσης και της σταδιακής μείωσης του πληθυσμού, είναι ένας άλλος κίνδυνος για την οικονομία.

«Παρά τη βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας, η μετανάστευση αυξήθηκε κατά 10,5% σε σύγκριση με το 2021, οδηγώντας σε μείωση του πληθυσμού κατά 1,1% το 2022.

Αυτό συμβάλλει επίσης στη γήρανση του πληθυσμού και επηρεάζει τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος, στο οποίο η Αλβανία έχει ήδη χαμηλή αναλογία συνεισφερόντων προς δικαιούχους», αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η έκθεση υπογραμμίζει τις αυξανόμενες επιχειρηματικές ανησυχίες ως αποτέλεσμα της έλλειψης εργατικού δυναμικού.

«Υπάρχει μια αυξανόμενη αντίληψη ότι οι δυσκολίες στην πρόσληψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού γίνονται εμπόδιο για τις επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες αναζητούν ολοένα και περισσότερο κυβερνητικά μέτρα για να βοηθήσουν στη διατήρηση των εργαζομένων και να παρέχουν κίνητρα για την επιστροφή της διασποράς».

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου