Αλβανία: Στα 160 εκατ. ευρώ οι οφειλές στον ασφαλιστικό τομέα για το 2022

Αλβανία: Στα 160 εκατ. ευρώ οι οφειλές στον ασφαλιστικό τομέα για το 2022

Το χρέος προς τον ασφαλιστικό φορέα αυξάνεται ραγδαία από χρόνο σε χρόνο στην Αλβανία, παρόλο που τα νομικά μέτρα κατά αυτών των υποχρεώσεων είναι σκληρά.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Ανώτατος Κρατικός Έλεγχος (KLSH) διαπίστωσε ότι μέχρι το τέλος του 2022 δεν έχουν διατεθεί στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης περίπου 17.128.533 λεκ ληξιπρόθεσμων οφειλών που ανήκουν σε περισσότερες από 109.110 οφειλέτες.

Κατά το έτος 2022 σημειώθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού των οφειλετών 5.482 φορέων καθώς και αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά 1.261.797 λεκ.

Ο KLSH υποστηρίζει ότι ο μεγάλος αριθμός οντοτήτων με απλήρωτες υποχρεώσεις εμπεριέχει από μόνος του κινδύνους, καθώς οι απλήρωτες υποχρεώσεις των οφειλετών σε σχέση με τα μη καταβληθέντα ποσά εισφορών αντιπροσωπεύουν σημαντικό αριθμό ατόμων που απασχολούνται σε αυτές τις οντότητες, οι οποίοι δεν μπορούν να επωφεληθούν από ασφαλιστικό πλάνο.

Ο KLSH προτρέπει για την όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση της κοινωνικής ασφάλισης να γίνει η είσπραξη των υποχρεώσεων των υποκειμένων για την κοινωνική ασφάλιση, δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται, δηλώνονται και καταβάλλονται εντός της 20ής του επόμενου μήνα.

Το συνολικό ποσό των οφειλετών αποδεικνύεται ότι είναι 14.354.079.374 λεκ και μαζί με τους τόκους και τα πρόστιμα το σύνολο ανέρχεται σε 17.128.533.616 λεκ, το 58% των οφειλετών αυτών είναι νομικά πρόσωπα και το 38% μικρές επιχειρήσεις.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου