Τον Δεκέμβριο ξεκινά η γεώτρηση "Dumrea Deep-1" από την ιταλική ENI στο Ελμπασάν

Τον Δεκέμβριο ξεκινά η γεώτρηση "Dumrea Deep-1" από την ιταλική ENI στο Ελμπασάν

Η εταιρεία Eni Albania αναμένει ότι τον Νοέμβριο θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις σχετικά με τις εργασίες που θα ξεκινήσουν για τη γεώτρηση του φρεατίου Dumrea Deep-1.

Σκοπός του έργου είναι η αξιολόγηση της παρουσίας της δεξαμενής πετρελαίου (η οποία αναμένεται να είναι μεταξύ 5.000 - 6.500 μέτρων βάθος στο έδαφος), μέσω του ερευνητικού φρεατίου «Dumrea Deep-1» που θα εντοπιστεί στο Papër (Δήμος Elbasan).

Η εταιρεία υπογραμμίζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, συνοψίζοντας το σε αρκετά σημεία.

«Το τρέχον πιθανό χρονοδιάγραμμα του έργου για το ερευνητικό πηγάδι "Dumrea Deep-1», περιλαμβάνει:

  • Προπαρασκευαστικές εργασίες: αναμένεται να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο του 2023 και να ολοκληρωθούν τον Μάιο του 2024.
  • Κινητοποίηση: μετεγκατάσταση του καθετήρα γεώτρησης και του βοηθητικού εξοπλισμού στο χώρο γεώτρησης, συναρμολόγηση του καθετήρα γεώτρησης, επιθεώρηση και έγκριση από ειδικευμένα τρίτα μέρη ολόκληρου του συστήματος έως τα μέσα του 2024 (περίπου 25-30 ημέρες).
  • Χρόνος γεώτρησης: Έναρξη εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2024 (εκτιμώμενη συνολική διάρκεια γεωτρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της εξάρτισης, της αποδοχής φρέατος κ.λπ. περίπου 275 ημέρες).

Στο τέλος των εργασιών, το πηγάδι θα απομονωθεί και το χωράφι θα αποκατασταθεί στην αρχική του κατάσταση (η κατάσταση πριν από την έναρξη των εργασιών γεώτρησης). Οι διαδικασίες εγκατάλειψης φρεατίων, δηλαδή η αποσυναρμολόγηση του καθετήρα του τρυπανιού και η αποστράτευση του εξοπλισμού και των υπηρεσιών διαρκεί συνήθως 15-20 ημέρες.

Η κυβέρνηση, που έβγαζε φθηνά μπλοκ πετρελαίου για τόκους, κατάφερε να υπογράψει με την ιταλική εταιρεία ENI το 2019 συμφωνία με νέους όρους σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, διαφορετικούς από τους υπάρχοντες και από την οποία αναμένεται να ωφεληθεί περισσότερο η Αλβανία. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση ανακάλυψης πετρελαίου και έναρξης παραγωγής, η χώρα επωφελείται από το πρώτο βαρέλι και δεν περιμένει την εταιρεία να αποσύρει την επένδυση.

Την εποχή που υπογράφηκε η συμφωνία, η αλβανική κυβέρνηση δήλωσε ότι είχε συμφωνηθεί με την εταιρεία ότι το όφελος δεν θα ήταν μόνο σε οικονομικό επίπεδο με τη λήψη περισσότερων χρημάτων στον προϋπολογισμό, αλλά και σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου