Η ENI Albania ξεκινά τη γεώτρηση για το ερευνητικό έργο "Dumrea Deep-1"

Η ENI Albania ξεκινά τη γεώτρηση για το ερευνητικό έργο "Dumrea Deep-1"

Μετά την ολοκλήρωση της γεωφυσικής έρευνας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, η ιταλική εταιρεία Eni, η οποία έχει συμβόλαιο με την αλβανική κυβέρνηση, προβλέπει την έναρξη της γεώτρησης του πρώτου ερευνητικού φρεατίου.

Πρόσφατο έγγραφο της εταιρείας, το οποίο αξιολογεί τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενημερώνει ότι το ερευνητικό έργο «Dumrea Deep-1» στοχεύει να αξιολογήσει την πιθανή παρουσία μιας άγνωστης ακόμη συσσώρευσης υδρογονανθράκων.

«Αυτή τη στιγμή, μετά τα αποτελέσματα της γεωφυσικής μελέτης, η Eni ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει ερευνητικές δραστηριότητες στο Block Dumre με τη διάνοιξη του φρεατίου «Dumrea Deep-1». Το έργο στοχεύει στην αξιολόγηση της παρουσίας της δεξαμενής πετρελαίου η οποία αναμένεται να έχει βάθος μεταξύ 5000 – 6500 μέτρων στο έδαφος.

Είναι επίσης πιθανό να μην βρεθεί η παρουσία υδρογονανθράκων εντός της δομής στόχου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών γεώτρησης, το φρεάτιο θα καλυφθεί και θα απομονωθεί κατάλληλα (καπάκι και θα εγκαταλειφθεί). Το τρυπάνι, ο βοηθητικός εξοπλισμός και οι κατασκευές θα αφαιρεθούν από το χώρο της γεώτρησης », αναφέρεται στην έκθεση.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, τον Δεκέμβριο του 2019, η Eni Albania υπέγραψε Σύμβαση Καταμερισμού Παραγωγής με το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας για την εξερεύνηση, ανάπτυξη και παραγωγή υδρογονανθράκων στο Dumre Block στην κεντρική περιοχή της χώρας.

«Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση Καταμερισμού Παραγωγής, η Eni Albania πραγματοποίησε την αρχική φάση του προγράμματος εξερεύνησης και συγκεκριμένα τη γεωφυσική μελέτη του Block Dumre. Το πρόγραμμα γεωφυσικών σπουδών πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 2021-2022», αναφέρεται στην έκθεση.

Η κυβέρνηση, που έβγαζε φθηνά μπλοκ πετρελαίου για τόκους, κατάφερε να υπογράψει με την ιταλική εταιρεία ENI το 2019 συμφωνία με νέους όρους σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, διαφορετικούς από τους υπάρχοντες και από την οποία αναμένεται να ωφεληθεί περισσότερο η Αλβανία. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση ανακάλυψης πετρελαίου και έναρξης παραγωγής, η χώρα επωφελείται από το πρώτο βαρέλι.

Την εποχή που υπογράφηκε η συμφωνία, η αλβανική κυβέρνηση δήλωσε ότι είχε συμφωνηθεί με την εταιρεία ότι το όφελος δεν θα ήταν μόνο σε οικονομικό επίπεδο με τη λήψη περισσότερων χρημάτων στον προϋπολογισμό, αλλά και σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου