7000 προσλήψεις και κόστος 16,9 εκατ. ευρώ για την απογραφή του 2023 στην Αλβανία

7000 προσλήψεις και κόστος 16,9 εκατ. ευρώ για την απογραφή του 2023 στην Αλβανία

Η απογραφή πληθυσμού στην Αλβανία θα ξεκινήσει στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διευθύντρια του INSTAT, Έλσα Ντούλι, εξηγεί ότι για τη διαδικασία αυτή θα απασχοληθούν περίπου 7 χιλιάδες άτομα, ενώ το συνολικό κόστος αναμένεται να είναι 16,9 εκατ. ευρώ.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση της πρόσληψης ατόμων που θα ασχοληθούν για τη συλλογή πληροφοριών και την παρακολούθηση της ποιότητας της συλλογής πληροφοριών».

Η συλλογή των πληροφοριών θα γίνεται με τη μετάβαση σε κάθε σπίτι. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αρνηθεί να συμμετάσχει στην απογραφή του πληθυσμού προβλέπονται ποινές από 5 έως 10 χιλιάδες λεκ.

«Η απάντηση στο ερωτηματολόγιο είναι νομική και αστική υποχρέωση, επομένως όλοι οι κάτοικοι της Δημοκρατίας της Αλβανίας, βάσει του νόμου, της απογραφής, υποχρεούνται να απαντήσουν στο περιεχόμενο του ερωτηματολογίου, εξαιρουμένων εδώ τριών ερωτήσεων που είναι προαιρετικές ερωτήσεις σχετικά με την εθνικότητα θρησκεία και γλώσσα».

Η συλλογή των πληροφοριών θα γίνει ηλεκτρονικά και θα διαρκέσει 6 εβδομάδες.

«Θα χρησιμοποιηθεί η σύγχρονη τεχνική με τα tablet, μειώνοντας τον χρόνο ενημέρωσης από το τερέν στο κέντρο, μειώνοντας τον αριθμό απασχολουμένων που θα χρειαζόταν υπό άλλες συνθήκες».

Η Απογραφή Πληθυσμού και Κατοικιών του 2023 θα είναι η 12η Απογραφή στην Αλβανία, ενώ η πρώτη απογραφή πραγματοποιήθηκε το 1923.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου