Αλβανία: Εγκρίθηκαν επτά μεγάλα έργα υποδομών αξίας 60 εκατ. ευρώ

Αλβανία: Εγκρίθηκαν επτά μεγάλα έργα υποδομών αξίας 60 εκατ. ευρώ

Η Αλβανική Αρχή Οδοποιίας ανακοίνωσε την έγκριση επτά σημαντικών έργων υποδομών, τα oποία αφορούν σε νέες κατασκευές, έργα για προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, ολοκληρώσεις έργων εν εξελίξει, κ.ά..

Τα εν λόγω έργα, αξίας περίπου 60 εκατ. ευρώ, ανατέθηκαν μέσω διαγωνισμών, ενώ η διαδικασία υποβολής προσφορών υπολογίζεται ότι οδήγησε σε εξοικονόμηση 5,5 εκατ. ευρώ από τον σχετικό προϋπολογισμό. Νικήτριες εταιρείες είναι οι Gjoka Konstuksion, Salillari, 4A-M, PE-VLA-KU, ALBAVIA, Geci και Shkëlqimi 07, οι οποίες εξασφάλισαν συμβάσεις υποβάλλοντας προσφορές που κυμαίνονταν από 84% έως σχεδόν 97,5% των αντίστοιχων ορίων του προϋπολογισμού.

Τα έργα αποσκοπούν στην ενίσχυση των υποδομών της Αλβανίας και στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης.


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου