Οι επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών στην αλβανική οικονομία

Οι επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών στην αλβανική οικονομία

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) σε πρόσφατη μελέτη για τις κλιματικές επιπτώσεις στην οικονομία της Αλβανίας σημείωσε ότι τις δύο τελευταίες δεκαετίες η συχνότητα των φυσικών καταστροφών έχει αυξηθεί με περισσότερες πλημμύρες, συχνές δασικές πυρκαγιές κ.λπ.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι κατά την περίοδο 1980-2021, οι φυσικές καταστροφές έχουν επηρεάσει τις ζωές και τις περιουσίες 438.000 ανθρώπων και έχουν προκαλέσει ζημιές ύψους 802 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Αλβανία πλήττεται κατά μέσο όρο από μία φυσική καταστροφή ετησίως και κάθε καταστροφή προκαλεί ζημιές περίπου 1,3% του ΑΕΠ και επηρεάζει περίπου 5.000 έως 100.000 κατοίκους.

Οι φυσικές καταστροφές στην Αλβανία εξακολουθούν να είναι πιο σπάνιες από ό,τι στην ΕΕ, αλλά ο αντίκτυπος κάθε καταστροφής είναι περίπου διπλάσιος από το ποσοστό του ΑΕΠ και επηρεάζει μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Το ΔΝΤ συνιστά στην Αλβανία να δημιουργήσει πρόσθετο εισόδημα για να καλύψει τις επενδυτικές ανάγκες για τις κλιματικές επιπτώσεις.

Η Αλβανία έχει πολύ περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο για να υποδεχτεί πρόσθετες επενδύσεις για την προστασία από την κλιματική αλλαγή, καθώς η χώρα εξακολουθεί να υποφέρει από υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους.

Επίσης, η χώρα έχει αδύναμους θεσμούς που εμποδίζουν την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων αφιερωμένων στις κλιματικές επιπτώσεις.

Το Ταμείο προτείνει ότι η εφαρμογή μιας υγιούς μεσοπρόθεσμης στρατηγικής εσόδων (MTRS) και η καλύτερη χρήση των περιβαλλοντικών φόρων θα συμβάλουν στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων.

Μακροπρόθεσμα, το ΔΝΤ συνιστά αύξηση των φόρων άνθρακα για τους μεγαλύτερους ρυπαίνοντες. Η Αλβανία θα πρέπει να δημοσιεύσει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για τους περιβαλλοντικούς φόρους, ώστε οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις που σχετίζονται με περιβαλλοντικές ζημιές να γνωρίζουν το δημοσιονομικό κόστος.

Το ΔΝΤ αναφέρει ότι πρωτοβουλίες όπως ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για τα ηλεκτρικά οχήματα που χρησιμοποιούνται στις δημόσιες συγκοινωνίες ήταν κάπως επιτυχημένες. Θα πρέπει να εφαρμοστεί η μείωση των τιμολογίων που παρακινεί τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων, αντικαθιστώντας σταδιακά τον υφιστάμενο στόλο.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου