Χαιρετίζει την απόφαση του Φαναρίου για τα Σκόπια η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας

Χαιρετίζει την απόφαση του Φαναρίου για τα Σκόπια η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας

Η Ιερά Σύνοδος της Ορθοδόξου Αυτοκέφαλου Εκκλησίας της Αλβανίας, κατά την συνεδρίασιν της 23ης Φεβρουαρίου 2023 υπό την προεδρίαν του Μακ. Αρχιεπισκόπου κ. Αναστασίου, επανέλαβεν ότι εκθύμως χαιρετίζει την απόφασιν της Αγίας και Ιεράς Σύνοδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, παρελθόντος Μαίου 2022, ότι «Δέχεται εις ευχαριστιακήν κοινωνίαν την Ιεραρχίαν, τον κλήρον και τον λαόν της υπό τον Αρχιεπίσκοπον κ. Στέφανον Εκκλησίας…

Αναγνωρίζει ως όνομα της Εκκλησίας ταύτης το “Αχρίδος” (νοουμένης της περιοχής της δικαιοδοσίας αυτής μόνον εντός των ορίων της επικρατείας του κράτους της Βορείου Μακεδονίας)».

Κατά το διαρρεύσαν χρονικόν διάστημα η εν Αλβανία Ορθόδοξος Εκκλησία δεν προέβη εις τινα δημοσίαν δήλωσιν προσβλέπουσα εις την ολοκλήρωσιν των επιβαλλομένων εκκλησιαστικών διαδικασιών. Συμφωνούσα απολύτως ότι διά της προειρημένης αποφάσεως, ευρύτατα αποδεκτής, θεραπεύεται η πληγή υφισταμένου σχίσματος και εξασφαλίζεται η ειρήνη και η ενότης άπαντος του πληρώματος της εν λόγω Εκκλησίας, αναμένει την οριστικήν ρύθμισιν του καθεστώτος της αυτοκεφαλίας και το ακριβές όνομα της νέας τοπικής Εκκλησίας παρά του αρμοδίου Σεπτού Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου