8,1% ο πληθωρισμός στην Αλβανία, η μεγαλύτερη ακρίβεια τα τελευταία 24 χρόνια

8,1% ο πληθωρισμός στην Αλβανία, η μεγαλύτερη ακρίβεια τα τελευταία 24 χρόνια

Ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο ήταν 8,1%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών από τον Δεκέμβριο του 1998. Η INSTAT ανέφερε σήμερα ότι πριν από ένα χρόνο η μεταβολή αυτή ήταν 2,5%. Η μηνιαία μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή τον Σεπτέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2022, είναι 0,6%. Η ετήσια άνοδος των τιμών τον Σεπτέμβριο επηρεάστηκε κυρίως από την ομάδα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» με +4,91% μονάδες. Ακολουθεί η ομάδα «Μεταφορές» με +0,99 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι τιμές της ομάδας «Ενοικίαση, νερό, καύσιμα και ενέργεια» με +0,64 ποσοστιαίες μονάδες. Κατά +0,41 ποσοστιαίες μονάδες αυξήθηκαν οι τιμές της ομάδας «Έπιπλα, οικιακές συσκευές και οικιακή συντήρηση».

Οι τιμές της ομάδας «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» αυξήθηκαν κατά +0,32 ποσοστιαίες μονάδες. Οι τιμές του ομίλου «Ξενοδοχεία, καφετέριες και εστιατόρια» συνεισέφεραν με +0,28 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι τιμές της ομάδας «Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες» με +0,17 ποσοστιαίες μονάδες. Βραβεία της ομάδας «Διασκέδαση και πολιτισμός» με +0,13 ποσοστιαίες μονάδες.

Κατά +0,11 ποσοστιαίες μονάδες αυξήθηκαν οι τιμές «Ένδυση και παπούτσια». Τιμές της ομάδας «Εκπαιδευτική υπηρεσία» με +0,05 ποσοστιαίες μονάδες. Οι τιμές «Υγεία» αυξήθηκαν κατά +0,04 ποσοστιαίες μονάδες. Οι τιμές «Επικοινωνία» με +0,03 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε σύγκριση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, η μεγαλύτερη άνοδος στις τιμές παρατηρείται στην ομάδα «Μεταφορές» με 17,2% και ακολουθούν οι ομάδες «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» με 14,0%, «Αλκοολούχα ποτά και Καπνός» με 6,5%. , «Ξενοδοχεία, καφετέριες και εστιατόρια» με 6,4%, «Έπιπλα, οικιακές συσκευές και συντήρηση σπιτιού» με 5,5%, «Ψυχαγωγία και πολιτισμός» με 4,7%, «Ενοικίαση, νερό, καύσιμα και ενέργεια» με 3,3%, «Ένδυση και παπούτσια» με 3,0%, «Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες» με 2,9%, «Εκπαιδευτική υπηρεσία» με 1,8%, «Υγεία» και «Επικοινωνία» με 0,9% έκαστος.

Σχετικά άρθρα