Νέα διαδικασία δρομολογεί το Υπ. Πολιτισμού για την προστατευόμενη περιοχή Παλέρμο - Λάμανα

Νέα διαδικασία δρομολογεί το Υπ. Πολιτισμού για την προστατευόμενη περιοχή Παλέρμο - Λάμανα

Εδώ και χρόνια φημολογείται ότι ο κόλπος του Πόρτο Παλέρμο-Λάμανα είναι προστατευόμενος, καθώς έχει ανακηρυχθεί ως περιοχή ιδιαίτερης σημασίας για το θαλάσσιο και παράκτιο οικοσύστημά του. Πρόσφατα το Υπουργείο Τουρισμού και Περιβάλλοντος φαίνεται να έχει λάβει μέτρα για να το επαληθεύσει.

Με τη δημοσίευση χαρτών, συντεταγμένων και άλλων απαραίτητων στοιχείων, το Υπουργείο ζήτησε από διάφορες πηγές να κάνουν υποδείξεις, παρατηρήσεις ή συστάσεις πριν καταστήσει αποτελεσματική την πρωτοβουλία για την προστατευόμενη περιοχή.

«Το Υπουργείο Τουρισμού και Περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει τις εργασίες για τη σύνταξη σχεδίου για την ανακήρυξη του φυσικού θαλάσσιου οικοσυστήματος του παράκτιου λιμένα Παλέρμο-Λάμανα σε Φυσικό Πάρκο σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Μεταφορών, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Άμυνας, τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα σχετικά επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα και τους πολίτες.

Στη διαδικασία συμπεριλαμβάνεται το υπάρχον δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, που παρουσιάζεται στο σχέδιο δράσης για τη βιοποικιλότητα.

Το σχέδιο ανακήρυξης περιβαλλοντικών προστατευόμενων περιοχών δημοσιεύτηκε τον Μάιο στην επίσημη ιστοσελίδα του αρμόδιου υπουργείου για τις προστατευόμενες περιοχές και του δήμου Χιμάρας.

Εντός ενός μήνα από την ημέρα ανακοίνωσης του σχεδίου προστατευόμενων περιοχών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν παρατηρήσεις και εισηγήσεις, οι οποίες υποβάλλονται στο αρμόδιο υπουργείο για τις προστατευόμενες περιοχές.

Νωρίτερα για τον Κόλπο του Πόρτο Παλέρμο-Λάμανα είχε δημοσιευτεί σχέδιο διαχείρισης του 2015 που προέβλεπε μία περίοδο 10 ετών με ένα οικονομικό κόστος.

«Το συνολικό κόστος υλοποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης ανέρχεται σε 73.230.000 ALL για όλη τη 10ετία. Δεδομένου ότι το σχέδιο διαχείρισης χωρίζεται σε προγράμματα και δραστηριότητες, για κάθε δραστηριότητα γίνεται μια πρόχειρη εκτίμηση κόστους. Το συνολικό κόστος για την υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης δεν επιμερίζεται ισομερώς για την περίοδο 2015-2024. Η υλοποίηση του σχεδίου απαιτεί περισσότερη χρηματοδότηση για την πρώτη 5ετία, σε σχέση με την επόμενη περίοδο», αναφέρεται στο σχέδιο.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου