Ραγδαία αύξηση της φτώχειας στην Αλβανία για τα επόμενα χρόνια

Ραγδαία αύξηση της φτώχειας στην Αλβανία για τα επόμενα χρόνια

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (FAO) στη μελέτη «Μοντελοποίηση εμπορίου και εισοδήματος, διανομή σε έξι αναπτυσσόμενες χώρες» προβλέπει ότι η ακραία φτώχεια στην Αλβανία θα αυξηθεί σημαντικά έως το 2050, παρά το γεγονός ότι ο κατά κεφαλήν μέσος όρος εισοδήματος του πληθυσμού της χώρας θα αυξηθεί, κατά περίπου 135 τοις εκατό.

Επίσης οι οικονομολόγοι συμφωνούν ευρέως ότι η ελευθέρωση του εμπορίου ενισχύει τη συνολική ευημερία, υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν έχουν ωφεληθεί όλες οι περιοχές, οι τομείς ή τα νοικοκυριά από την παγκοσμιοποίηση, εκτός από την Κίνα και την Ινδία που κατάφεραν να μετατραπούν σε χώρες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος. Άλλες χώρες, όπως εκείνες της Αφρικής και η Αλβανία, παρουσιάζουν χαμηλή οικονομική ανάπτυξη, περιορισμένη εμπορική ένταξη και υψηλά ποσοστά οικογενειών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Ο FAO προσομοίωσε διάφορα σενάρια για την Αλβανία, τη Βολιβία, την Αιθιοπία, το Μαλάουι, τη Νικαράγουα και το Βιετνάμ ότι η αύξηση του εξωτερικού εμπορίου μειώνει τα έσοδα, ειδικά στις αγροτικές περιοχές, καθώς μειώνει τη χρήση γης. Ως εκ τούτου, το ποσοστό των νοικοκυριών που ζουν σε απόλυτη φτώχεια θα φτάσει πάνω από 7,8% το 2050 από 0,8% το 2011. Από τις πέντε χώρες της μελέτης, η ακραία φτώχεια θα είναι σε άνοδο μόνο στην Αλβανία και το Μαλάουι.

Λόγω της αύξησης του εμπορίου και της ανταγωνιστικότητας από τις εισαγωγές, η αξία της γης στην Αλβανία θα μειωθεί κατά 25% έως το 2050, σύμφωνα με τον FAO.

Ο συγκεκριμένος οργανισμός καλεί τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στις αναπτυσσόμενες χώρες να λάβουν αποφάσεις ευρείας βάσης, όπως τον τρόπο προώθησης των εγχώριων τομέων, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας (για να προστατευθούν από τον εξωτερικό ανταγωνισμό).

Τα επίπεδα της φτώχειας και η κατανομή του εισοδήματος εξαρτώνται όχι μόνο από τον βαθμό οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και από τη διαρθρωτική αλλαγή που έχει σημειωθεί με την πάροδο του χρόνου εντός του οικονομικού συστήματος.

Οι προβλέψεις του FAO βασίζονται στις τάσεις των τελευταίων δεκαετιών, όταν οι χώρες έλαβαν μέρος στο παγκόσμιο εμπόριο.

Η ανάλυση για τις 6 αναπτυσσόμενες χώρες FAO δείχνει ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα της Αλβανίας θα έχει τους χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Τέλος, η εν λόγω μελέτη εκτιμά ότι η αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος, κατά την περίοδο 2011-2050, θα είναι 134% για την Αλβανία, 309% για τη Βολιβία, 480% για την Αιθιοπία, 378% για το Μαλάουι, 377% για τη Νικαράγουα και 413% για το Βιετνάμ. 

×
Subscribe

Σχετικά άρθρα