Η Αλβανία σε κίνδυνο κρίσης χρέους και μολυσματικών ασθενειών

Η Αλβανία σε κίνδυνο κρίσης χρέους και μολυσματικών ασθενειών

Ήδη από το 2022, οι επιπτώσεις του Covid – 19 στην οικονομία και την κοινωνία συνεχίζουν να αποτελούν κρίσιμη απειλή για τον κόσμο. Ανισότητα εμβολίων και ανισότητα στην οικονομική ανάκαμψη αναμένεται να παρατηρηθούν φέτος, μαζί με γεωπολιτικές εντάσεις. Αυτό αναφέρεται στη 17η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για τους Παγκόσμιους Κινδύνους.

Σύμφωνα με την έκθεση που μεταδίδει η Αλβανική σελίδα ερευνών Monitor, υπάρχουν 5 κύριοι κίνδυνοι που επηρεάζουν την Αλβανία φέτος:

- Διακυμάνσεις στις διακρατικές σχέσεις

- Βλάβη στο περιβάλλον από ανθρώπινη παρέμβαση

- Ελλείψεις στα μέτρα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

- Κρίση χρέους

- Λοιμώδεις ασθένειες

Σύμφωνα με την έκθεση, έως το 2024, οι αναδυόμενες οικονομίες (πλην Κίνας) θα έχουν πτώση 5,5% κάτω από το ΑΕΠ που αναμενόταν πριν από την πανδημία, ενώ οι ανεπτυγμένες οικονομίες θα το έχουν ξεπεράσει κατά 0,9%, διευρύνοντας έτσι το παγκόσμιο χάσμα εισοδημάτων.

Επίσης η παγκόσμια απόκλιση θα δημιουργήσει εντάσεις, εντός και εκτός συνόρων, που κινδυνεύουν να επιδεινώσουν τις επιπτώσεις στην καμπύλη μιας συνεχιζόμενης πανδημίας και να περιπλέξουν τον συντονισμό που απαιτείται για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η ενίσχυση της κλιματικής δράσης, η βελτίωση της ψηφιακής ασφάλειας, η αποκατάσταση των προτεραιοτήτων για κοινωνική βελτίωση της ζωής κ.λπ.

Η Έκθεση Παγκοσμίου Κινδύνου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ 2022 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης έρευνας για την αντίληψη του παγκόσμιου κινδύνου, ακολουθούμενη από ανάλυση των κύριων κινδύνων που προκύπτουν από τις τρέχουσες οικονομικές εντάσεις,

Σύμφωνα με την Έκθεση Παγκοσμίου Κινδύνου 2022 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ σε παγκόσμιο επίπεδο:

-Οι κύριοι κίνδυνοι είναι η κλιματική κρίση, οι αυξανόμενοι κοινωνικοί διαχωρισμοί, οι αυξανόμενοι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο και μια άνιση παγκόσμια ανάκαμψη καθώς η πανδημία συνεχίζεται.

-Η παγκόσμια έρευνα ειδικών κινδύνου αποκαλύπτει ότι μόνο 1 στους 6 είναι αισιόδοξος και 1 στους 10 πιστεύει ότι η παγκόσμια ανάκαμψη θα επιταχυνθεί.

-Για την επίλυση αυτών των συστημικών ζητημάτων, οι παγκόσμιοι ηγέτες πρέπει να ενωθούν και να υιοθετήσουν μια συντονισμένη, πολυμερή απάντηση για να διασφαλιστεί η ισότιμη παγκόσμια ανάκαμψη.

-Οι κλιματικοί κίνδυνοι κυριαρχούν στις παγκόσμιες ανησυχίες καθώς ο κόσμος εισέρχεται στον 3ο χρόνο πανδημίας. Σύμφωνα με την Έκθεση Παγκόσμιας Έκθεσης Κινδύνου 2022, οι κύριοι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι είναι, αντίστοιχα: Αποτυχία ανταπόκρισης σε ακραίες καιρικές συνθήκες και κλιματική αλλαγή.

-Οι κοινωνικές διαιρέσεις, οι κρίσεις διαβίωσης και η επιδείνωση της ψυχικής υγείας είναι μεταξύ των κινδύνων που έχουν επιδεινωθεί από την έναρξη της πανδημίας και παραμένουν άμεσες ανησυχίες.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου