Τι πρέπει να κάνουν οι Βορειοηπειρώτες που εμβολιάστηκαν εκτός Ελλάδας

Τι πρέπει να κάνουν οι Βορειοηπειρώτες που εμβολιάστηκαν εκτός Ελλάδας

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (3.12.2021) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοοι τρίτων χωρών συμπεριλαμβανομένων και των Βορειοηπειρωτών που έχουν εμβολιαστεί στην Αλβανία και οι οποίοι έκαναν και τις δύο δόσεις του εμβολίου κατά του κορωνοϊού COVID-19, ή τη μοναδική δόση του Johnson & Johnson, εφόσον πρόκειται για μονοδοσικό εμβόλιο, σε οποιοδήποτε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, μπορούν να προσέλθουν σε ένα Κ.Ε.Π. για να υποβάλουν αίτηση προγραμματισμού της ενισχυτικής (ή τρίτης) δόσης εμβολιασμού σε εμβολιαστικό κέντρο της χώρας αφότου προηγουμένως καταχωριστούν στα Μητρώα εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Η καταχώρηση πραγματοποιείται εφόσον έχει λάβει χώρα διενέργεια εμβολιασμού, με αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού εμβόλια, σε νοσηλευτικό οργανισμό ή ίδρυμα ή οιονδήποτε άλλο φορέα, που διενεργεί νομίμως εμβολιασμούς σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα.

Σημειώνεται πως ο εμβολιασμός θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί με ένα από τα παρακάτω εμβόλια, τα οποία έχουν αναγνωριστεί από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών:

 • Pfizer/BioNtech
 • Moderna
 • Astra Zeneca/Oxford
 • Johnson & Johnson/Janssen Ad26
 • Sinovac/Coronavac
 • Gamaleya (Sputnik)
 • Cansino Biologics
 • Sinopharm
 • Covishield

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την καταχώρηση στο Μητρώο

Για να καταχωρηθεί κάποιος στο Μητρώο Εμβολιασμένων Εξωτερικού πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Κατηγορία 1: Ψηφιακά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εμβολιασμού από χώρες της ΕΕ (με QR code)

Αν ο εμβολιασμός (πλήρης ή μερικός) έχει πραγματοποιηθεί με εμβόλια αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού

Σε νοσηλευτικό οργανισμό ή ίδρυμα, που διενεργεί νομίμως εμβολιασμούς

Τότε, μπορεί να πραγματοποιηθεί αίτηση καταχώρησης μέσω ΚΕΠ, με την επισύναψη του αντίστοιχου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης

Κατηγορία 2: Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εμβολιασμού από χώρα εκτός ΕΕ (ψηφιακά ή μη)

Στα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, θα πρέπει να αναφέρονται τα παρακάτω δεδομένα:

 1. Όνομα
 2. Επώνυμο
 3. Ημερομηνία γέννησης
 4. Στοχευόμενη νόσος
 5. Το είδος του εμβολίου που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό
 6. Το σκεύασμα του εμβολίου
 7. Ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ή ο παρασκευαστής του εμβολίου
 8. Ο αριθμός σε σειρά εμβολιασμών / δόσεων (αν είναι η πρώτη ή δεύτερη δόση)
 9. Ημερομηνία πραγματοποίησης του εμβολιασμού

Εφόσον αναφέρονται τα στοιχεία από 1 ως 9, μπορεί να πραγματοποιηθεί η αίτηση μέσω ΚΕΠ, με την επισύναψη του αντίστοιχου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου