Οι Αλβανοί αποτελούν την δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα στην κτήση υπηκοότητας από την ΕΕ

Οι Αλβανοί αποτελούν την δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα στην κτήση υπηκοότητας από την ΕΕ

Η Eurostat κατέταξε τους Αλβανούς ως τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα μετά τους Μαροκινούς για την απόκτηση ιθαγένειας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019.

Συνολικά, πάνω από 706 χιλιάδες ξένοι υπήκοοι απέκτησαν υπηκοότητα κατά τη διάρκεια του 2019, εκ των οποίων η μεγαλύτερη ομάδα που απέκτησε αυτό το δικαίωμα ήταν πάνω από 66 χιλιάδες Μαροκινοί. Η δεύτερη ομάδα ήταν οι Αλβανοί, με 41 χιλιάδες άτομα και η τρίτη οι Βρετανοί, με πάνω από 29 χιλιάδες.

Επίσης από το 97% των υπηκοοτήτων για Αλβανούς παραχωρήθηκαν από την Ελλάδα και την Ιταλία σε χώρες που έχουν μεγάλο αριθμό μεταναστών από την Αλβανία. Η Ελλάδα χορήγησε υπηκοότητα σε περίπου 14 χιλιάδες Αλβανούς το 2019 και η Ιταλία δήλωσε στους πολίτες της περίπου 26 χιλιάδες Αλβανούς το ίδιο έτος.

Μεταξύ 2014 και 2019, ο αριθμός της υπηκοότητας που χορηγήθηκε από κράτος μέλος της ΕΕ άλλαξε από 672.000 το 2018 και 844.000 το 2016. Το 2019, 706.000 υπηκοότητες χορηγήθηκαν από χώρες της ΕΕ. Οι Μαροκινοί επωφελήθηκαν το 9% όλων των εθνικοτήτων που χορηγήθηκαν, οι Αλβανοί το 6% του συνόλου και οι Βρετανοί πολίτες το 4% του συνόλου.

Κατά την περίοδο 2014 έως 2019, Μαροκινοί και Αλβανοί ήταν οι δύο μεγαλύτερες ομάδες που απέκτησαν την ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ. Από το 2014 έως το 2018, οι Τούρκοι πολίτες ήταν η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα, αλλά το 2019 οι Βρετανοί πολίτες κατέλαβαν την τρίτη θέση.

Ο πληθυσμός στην ΕΕ γίνεται πιο ποικίλος. Το 2019 στο Λουξεμβούργο το 61% των παιδιών γεννήθηκε από μητέρες με ξένη υπηκοότητα στην Αυστρία 31% και στην Κύπρο 30%.

Τα τελευταία χρόνια, η μετανάστευση στις χώρες της ΕΕ έχει αυξηθεί σημαντικά. Το 2019, ο μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών καταγράφηκε στη Γερμανία (886 000 άτομα, το 21% όλων των μεταναστών στην ΕΕ στην Ισπανία (750 000 ή 18% του συνόλου) και τη Γαλλία (386 000 ή 9% του συνόλου.

Οι μετανάστες σε αυτά τα τρία κράτη μέλη αντιπροσώπευαν σχεδόν τους μισούς μετανάστες που εισέρχονταν σε κράτη μέλη της ΕΕ το 2019. Το 2019, πάνω από τους μισούς μετανάστες είχαν την υπηκοότητα μιας ξένης χώρας (εντός ή εκτός ΕΕ) σε 23 μεταξύ 27 κρατών μελών.

Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι φεύγουν επίσης από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή εκτός ΕΕ. Η μετανάστευση αυξήθηκε από το 2010 έως το 2019 σε 20 κράτη μέλη και μειώθηκε σε επτά ακόμη.

Το 2019, ο μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών αναφέρθηκε στη Γερμανία (576 000 άτομα, το 21% όλων των μεταναστών από κράτη μέλη της ΕΕ), τη Γαλλία (299 000 ή 11%), την Ισπανία (296 000 ή 11%) και τη Ρουμανία (234.000 ή 9).

Το 2019, περίπου τα μισά κράτη μέλη ανέφεραν μεγαλύτερη εθνική μετανάστευση από μη μετανάστευση, αναφέρει η Eurostat.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου