ΠΣΕ: Συγκρότηση επιτροπής για τα Εθνικά Κληροδοτήματα

i

Η 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους καθιερώθηκε ως ημέρα Εθνικής Μνήμης των Εθνικών Ευεργετών. Η ημέρα αυτή είναι ιδιαίτερη για όλη την Ήπειρο, αφού η έννοια της εθνικής ευεργεσίας κυριολεκτείται από τα δείγματα μεγαλοψυχίας, γενναιοδωρίας, αλτρουισμού, αυτοθυσίας και εθνικής συνεισφοράς που επέδειξαν οι Ηπειρώτες – Εθνικοί Ευεργέτες. Με την περιουσία μεγάλων ανδρών-Ηπειρωτών έγιναν πλείστα κοινωφελή ιδρύματα στην Αθήνα τα οποία υπηρετούν εθνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς.

Οι Ηπειρώτες Εθνικοί Ευεργέτες, τα ξενιτεμένα αυτά παιδιά της Ηπείρου, στάθηκαν πάντοτε αρωγοί στο έθνος τους και παντού σ’ όλο τον κόσμο, όπου κι αν ήταν, «είχαν κλείσει μέσα στην ψυχή τους την πατρίδα». Στους δύσκολους καιρούς βοήθησαν το Έθνος να σταθεί στα πόδια του. Πολλά έργα ευεργετών δεσπόζουν στον Ελληνικό χώρο δείχνοντας τον ψυχικό πλούτο και τα ευγενή αισθήματα καθώς και την αμέριστη αγάπη των ηπειρωτών – ευεργετών.

Τρανή απόδειξη πως η ελληνική-ηπειρώτικη ψυχή, και για πολλούς άλλους λόγους, μεγαλούργησε ανά τους αιώνες επιδεικνύοντας δείγματα μεγαλοψυχίας και εθνικής ευποποιίας. Αρετές που εν τοις πράγμασι οι εθνικοί ευεργέτες καθιέρωσαν και κληροδότησαν στις επόμενες γενιές.

Η Ήπειρος στην ουσία είναι η πατρίδα των ευεργετών. Το άγονο και κακοτράχαλο ηπειρώτικο έδαφος πότισε πάντοτε το «ίαμα» της ευεργεσίας. Και έτσι φύτρωσε, βλάστησε και καρποφόρησε το δέντρο της προσφοράς και της συνδρομής στην πατρίδα. Ευεργέτες και δάσκαλοι, έκτισαν, δίδαξαν και φώτισαν λαμπρά μυαλά, γεμάτα αγώνα και προκοπή. Γι’ αυτό δημιουργήθηκε η μεγάλη πνευματική και ανανεωτική κίνηση που στην ουσία λειτούργησε ως προάγγελος της νεοελληνικής αναγέννησης και προετοίμασε τον αγώνα για την απελευθέρωση.

Τα κληροδοτήματα των Ηπειρωτών, τα εθνικά αυτά ευεργετήματα έχουν πάρει πανελλήνιο χαρακτήρα διδάσκουν αξίες και ιδανικά. Είναι στοιχεία της εθνικής μας κληρονομιάς και γι’ αυτό ανήκουν σ’ όλους τους Έλληνες, δεν εντάσσονται, «στα υπό εκμετάλλευση» και, φυσικά, δεν είναι δυνατόν να τα διαχειριστούν ιδιωτικά συμφέροντα.

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, η κορυφαία οργάνωση των απόδημων Ηπειρωτών που αριθμεί στις τάξεις της τετρακόσια εβδομήντα έξι (476) Σωματεία Ηπειρωτών, είναι ο μέγας θεματοφύλακας της Ηπειρώτικης παράδοσης και του Ηπειρώτικου πολιτισμού. Αυτόν τον πολιτισμό στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα εθνικά ευεργετήματα υπηρετεί και προασπίζει και θα αγωνιστεί, όπως έκανε και παλιότερα, για την αποτροπή τυχόν μετατροπής τους σε «εμπορικά προϊόντα» και ως εκ τούτου της διαχείρισής τους από ιδιωτικά συμφέροντα.

Με απόφαση του ΔΣ θα συγκροτηθεί επιτροπή για τα κληροδοτήματα. Η επιτροπή αυτή θα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και τη διατύπωση προτάσεων προκειμένου η διαχείριση των Εθνικών Κληροδοτημάτων να γίνεται από πρόσωπα και σύμφωνα με τη βούληση των διαθετών. Η προσπάθεια αυτή είναι συνέχεια του μεγάλου αγώνα που διεξάγει η ΠΣΕ, αφού οι Ηπειρώτες ως κληρονόμοι του μέγιστου αγαθού που κληρονόμησαν, της εθνικής και τοπικής ευεργεσίας, το οποίο είναι και υλικό αγαθό και ηθικοπολιτισμικό, θα πρέπει να προστατεύουν τα Ηπειρώτικα Κληροδοτήματα.

Το Γραφείο Τύπου της ΠΣΕ


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου