Ο Πρόεδρος της Αλβανίας επιστρέφει στην βουλή τον νόμο για την περιφερειακή ανάπτυξη

Ο Πρόεδρος της Αλβανίας επιστρέφει στην βουλή τον νόμο για την περιφερειακή ανάπτυξη

Ο Πρόεδρος της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα, αποφάσισε την επιστροφή του νόμου «Περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή» για επανεξέταση στη Εθνοσυνέλευση της χώρας.

Μέσω ανακοίνωσης, το Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας δήλωσε ότι, «αυτός ο νόμος, με το εγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν μπορεί ποτέ να γίνει μέρος της νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Αλβανίας».

«Ο νόμος που εγκρίθηκε από το Αλβανικό Κοινοβούλιο, έρχεται σε αντίθεση με ορισμένες διατάξεις του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Αλβανίας, με τις διατάξεις του νόμου αριθ. 139/2015 "Σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση", όπως τροποποιήθηκε και ο νόμος αρ. 115/2014 "Σχετικά με τη διοικητική-εδαφική διαίρεση μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης στη Δημοκρατία της Αλβανίας", τονίζει ο Πρόεδρος.

Σύμφωνα με το θεσμικό όργανο του Προέδρου της Δημοκρατίας, «σκοπός της κυβέρνησης μέσω αυτού του νόμου είναι η συγκέντρωση και ο έλεγχος της τοπικής αυτοδιοίκησης από το όργανο του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση σύμφωνα με το Σύνταγμα θα πρέπει να λειτουργεί αποκεντρωμένη και αυτόνομη ως προς την δραστηριότητά της (άρθρο 13 του Συντάγματος) ).»

«Το Συμβούλιο Υπουργών μέσω αυτού του νόμου έχει την εξουσία να αποφασίζει ποιες θα είναι οι 4 (τέσσερις) αναπτυξιακές περιφέρειες και τα σύνορά τους. «Ωστόσο, το δικαίωμα απόφασης σχετικά με τα όρια των εδαφικών διοικητικών μονάδων ανήκει μόνο στο αλβανικό κοινοβούλιο, το οποίο μπορεί να το πράξει μόνο με βάση αυτό που ορίζει το Σύνταγμα», τονίζει ο Πρόεδρος.

«Μια τέτοια διαίρεση σε αναπτυξιακές περιοχές, τα όρια των οποίων καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4, από το Συμβούλιο Υπουργών, ελλείψει διαβουλεύσεων με τους κατοίκους κάθε περιοχής, έχει άμεσο αντίκτυπο στον τρόπο προσανατολισμού των αναπτυξιακών πολιτικών σε αυτούς τους τομείς, δημιουργώντας μια διαίρεση νέο, το οποίο το Σύνταγμα δεν αναγνωρίζει», προσθέτει.

«Αυτός ο αντισυνταγματικός και αυθαίρετος διαχωρισμός περιορίζει άμεσα κάθε πρωτοβουλία που μπορούν να έχουν οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και να αναλαμβάνουν, σύμφωνα με το Σύνταγμα και το νόμο, να αποφασίζουν από μόνοι τους τα προβλήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους. Αυτή η πράξη νομιμοποιεί την άσκηση ανεξέλεγκτης πολιτικής εξουσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία εμβαθύνει ακόμη περισσότερο τη σοβαρή πολιτική και συνταγματική κρίση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας σήμερα», υπογραμμίζει ο Πρόεδρος.

«Αυτή η πράξη, που εγκρίθηκε ταυτόχρονα με τις τροποποιήσεις του Συντάγματος και εκείνων του Εκλογικού Κώδικα, στοχεύει στην προετοιμασία της κυβερνητικής δύναμης να συγκεντρώσει όλους τους χρηματοοικονομικούς και οικονομικούς πόρους σε εκείνους τους τομείς που χρειάζονται, για να δώσει πολιτικές προτεραιότητες», δήλωσε ο πρόεδρος.

«Η υιοθέτηση του νόμου δημιουργεί παράλληλες δομές, μόνο για την αύξηση της πολιτικής εξουσίας της κυβέρνησης και για τον έλεγχο οποιασδήποτε λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, παρακάμπτοντας τις διατάξεις και τα όργανα που ορίζει το Σύνταγμα, το οποίο δείχνει σαφώς ότι ο σκοπός αυτού του νόμου είναι αντίθετος προς η δημοκρατική κοινωνική τάξη στη Δημοκρατία της Αλβανίας και εντελώς περιττή για την πραγματικότητα της χώρας», πρόσθεσε ο Μέτα.

«Μια τέτοια πράξη επιβάλλεται χωρίς διαβούλευση, όταν η κοινοβουλευτική τεκμηρίωση αναφέρει ότι η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2020, μια εποχή που η χώρα βρισκόταν υπό τις επιπτώσεις της εφαρμογής ειδικών μέτρων λόγω της κατάστασης των φυσικών καταστροφών. Δεν μπορεί να ισχυριστεί ή να γίνει αποδεκτό ότι εντός της περιόδου φυσικής καταστροφής και επιδεινωμένης κατάστασης πανδημίας (λόγω του Covid-19), να εξεταστεί η πραγματοποίηση της διαβούλευσης μιας πρωτοβουλίας τόσο σημαντικής», καταλήγει η ανακοίνωση του θεσμικού οργάνου. του Προέδρου της Δημοκρατίας της Αλβανίας.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου