Ο Μητροπολίτης Αργυροκάστρου Νεόφυτος Κεκέζης (1835-1841)

Ο Μητροπολίτης Αργυροκάστρου Νεόφυτος Κεκέζης (1835-1841)

Από το βιβλίο του Βασιλείου Μπάρα (1887-1964). «Το Δέλβινο της Βορειου Ηπείρου και οι γειτονικές του περιοχές», κεφ. «Εκκλησιαστικά», σελ. 138-139.

Νεόφυτος Κεκέζης (1835-1841): Αργυροκαστρίτης, γέννημα και θρέμμα. Ξεκίνησε Διάκονος από το Αργυροκάστρο και γύρισε Δεσπότης (εξελέγη τον Νοέμβριο του 1835). Περήφανοι γι' αυτόν οι πατριώτες του οι «Καστεροί», τον εκαρτέρησαν με ενθουσιασμό. Είχαν διπλό πανηγύρι! Ένα που προβιβάστηκε η επισκοπή τους σε Μητρόπολη και τ΄ άλλο που, ίσως για πρώτη φορά, ερχόταν ντόπιος Δεσπότης. Από την ώρα που πάτησε ο Νεόφυτος στο Κάστρο, πρώτη του δουλειά ήταν ν΄ ανοίξει τα σχολεία Αργυροκάστρου και Δελβίνου, που τα βρήκε κλεισμένα. Έφτασε δε στο Αργυρόκαστρο Μέγα Σάββατο του 1836. Ατυχώς οι προύχοντες του Αργυροκάστρου κατάφεραν και έπαυσαν τον ενθουσιώδη και φιλοπρόοδο τούτο Δεσπότη, γιατί δεν μπόρεσε φαίνεται να ικανοποίησει τους ιδιοτελείς σκοπούς των. Οι μεγάλες πικρίες που τον επότισαν ξεχειλίζουν στο παρακάτω ειρωνικό επίγραμμα, που φεύγοντας έγραψε με το χέρι του σε ένα παραθύρι της Μητρόπολης: "Αργυρόκαστρον γη άνυδρος και ξηρά, και... χαλκείον πάσης κακίας και μηχανορραφίας".

Η φράσις έμεινε παρομοιώδης και δίνει ανάγλυφη την εικόνα της πραγματικότητος. Το ανήσυχο πνεύμα του σεμνού τούτου Δεσπότη εκδηλώνεται κυρίως σε αγαθά και κοινωφελή έργα. Και στην Κορυτσά που ξαναδιορίστηκε σημείωσε αξιόλογη δράση. Στις μέρες του ανακαινίστηκε το Μητροπολιτικό Μέγαρο, το οποίο είχε χτισθεί από τον Αρχιεπίσκοπο της Α' Ιουστινιανής Αχριδών Παρθένιον (1676). Επίσης με την αξίωσή του ανηγέρθη μεγαλοπρεπές Διδακτήριο, χωρητικότητος 500 μαθητών, με δαπάνη 700 καισαροβασιλικών φλουριών, τα οποία είχαν δωρήσει οι Κοριτσαίοι αδερφοί Λιάτσε για την ανέγερση του Μητροπολιτικού Ναού, ο Νεόφυτος όμως συνέστησε να διατεθούν για την ανέγερση Διδακτηρίου. Την σύσταση αυτή του Νεοφύτου όχι μόνον την απεδέχθησαν μ΄ ενθουσιασμό οι ευγενείς δωρηταί, αλλά και επηύξησαν την δωρεά τους, από 500 καισαροβασιλικά φλωριά, που ήταν αρχικώς, σε 700 (βλ. <Ανατολ. Αστήρ> Κων/πόλεως, αριθ. Φυλ. 493 της 19-08-1867, στήλη «Εκκλησιαστικά»).

Επίσης από τις αιματηρές οικονομίες του, επροίκισε τα σχολεία Αργυροκάστρου με 15000 γρόσια, συμαντικό ποσό για την εποχή εκείνη, δυνάμενο να εξασφαλίσει άνετα την κανονική λειτουργία τους. Απέθανε στην Κορυτσά την νύχτα της 6ης προς την 7ης Απριλίου του έτους 1874, περί ώραν (τουρκικήν) 9η πρωινή, αφού έμεινε πολλές ημέρες κλινήρης και με φοβερούς πόνους. (βλ. Κωδ. Πατρ. Αρχ. ΚΒ΄ σελ 30.- <Ήπειρ. Χρον.> Ε΄ σελ. 71-72.

* Προηγούμενος Μητροπολίτης Αργυροκάστρου Ιωακείμ ο Χίος (1828-1835)* Επόμενος Μητροπολίτης ΑργυροκάστρουΝικόδημος Ανκρης πρώην Τυρολόης (1841-1848)

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου