Παράδοση υγειονομικού υλικού στο Ελληνόγλωσσο Μειονοτικό Σχολείο Αργυροκάστρου από τον Πρόξενο Δ. Σαχαρίδη

Παράδοση υγειονομικού υλικού στο Ελληνόγλωσσο Μειονοτικό Σχολείο Αργυροκάστρου από τον Πρόξενο Δ. Σαχαρίδη

Την Τρίτη 15.2.22 ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο κ. Δημήτρης Σαχαρίδης παρέδωσε, 2000 χειρουργικές μάσκες και 1000 γάντια νιτριλίου στη Διευθύντρια του Ελληνόγλωσσου Μειονοτικού Σχολείου Αργυροκάστρου κ. Ματίλντα Γκούση για την προστασία της υγείας των μαθητών, καθηγητών και λοιπού προσωπικού του σχολείου από την πανδημία.

Το υλικό αυτό συνιστά μέρος του υγειονομικού υλικού που απεστάλη, κατόπινσχετικής πρωτοβουλίας του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Ανδρέα Κατσανιώτη, αποφάσεως του Υπουργού Υγείας κ. Θάνου Πλεύρη, καθώς και με τη συνδρομή της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα και του Ελληνικού Γενικού Προξενείου στο Αργυρόκαστρο.

Η διανομή του υγειονομικού υλικού θα συνεχιστεί και σε άλλους φορείς και σχολεία τηςΕλληνικής ομογένειας, αλλάκαι σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και δομές υγείας που υπάγονται σε περιφέρεια αρμοδιότητας του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο, με τους οποίους οι Ελληνικές Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας αναπτύσσουν συνεργασία.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου