Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στην Πρεμετή

Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στην Πρεμετή

Σε συνέχεια των ανασκαφών που ξεκίνησαν τον μήνα Αυγούστου στην Πρεμετή όπου τυχαία ήρθαν στην επιφάνεια τάφοι της μετά Χριστού εποχής, το Εθνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανακοίνωσε ότι, στο πρώιμο μεσαιωνικό νεκροταφείο στην πόλη της Πρεμετής, διενεργούνται αρχαιολογικές ανασκαφές, ενώ οι σπουδαστές του αρχαιολογικού μαθήματος από την Σχολή Ιστορίας και Φιλολογίας αποτελούν επίσης μέρος της αρχαιολογικής σκαπάνης.

Το παράδοξο της υπόθεσης, για ακόμη μία φορά στην Αλβανία, είναι πως οι ειδικοί της Αλβανίας αναφέρονται σε τάφους που εκπροσωπούν όχι την πρώιμη βυζαντινή περίοδο, αλλά τον "πολιτισμό" των Αρμπερέσηδων, θέλοντας έτσι να οικειοποιηθούν ακόμη και το Βυζάντιο.

Από την προκαταρκτική μελέτη των αντικειμένων που ανακαλύφθηκαν, καθώς και την τυπολογία των τάφων, μπορούν να χρονολογηθούν τον VII – VIII μ. Χ. αιώνα. 

"Η ολοκλήρωση της αρχαιολογικής ανασκαφής στην Πρεμετή, καθώς και η εις βάθος μελέτη τους, θα φέρουν ακριβέστερα αποτελέσματα και επιπλέον επιστημονικές πληροφορίες για τους ερευνητές του χώρου καθώς και για τους ενδιαφερόμενους πολίτες", αναφέρει ο αρμόδιος οργανισμός, ενώ προσθέτει και τα παρακάτω:

«Οι ανακαλυφθέντες θησαυροί του αρμπερέσικου πολιτισμού αποτελούν ήδη προστιθέμενη αξία στην πολιτιστική κληρονομιά της Αλβανίας.» 

×
Subscribe