Πρωτιά για τους Δήμους της Ελληνικής μειονότητας στην καταβολή φόρων

Πρωτιά για τους Δήμους της Ελληνικής μειονότητας στην καταβολή φόρων

Στην υψηλότερη θέση για την είσπραξη φόρων, καθώς και για το σύνολο των δημοτικών πόρων που δεν αφορούν την κρατική χρηματοδότηση, βρίσκονται οι περιοχές όπου διαβιοί η Εθνική Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας, με τους δήμους Δρόπολης, Φοινίκης και Χιμάρας να αποτελούν και πάλι παράδειγμα εντιμότητας από πλευράς των πολιτών τους.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών της Αλβανίας οι συνολικοί χρηματοδοτικοί πόροι που είχαν στη διάθεσή τους οι δήμοι για το 2020 κατέγραψαν αξία 90,9 δισεκατομμυρίων λεκ, αύξηση περίπου 11,6% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Τα στοιχεία δημοσιεύθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Τοπική χρηματοδότηση», χρηματοδοτούμενη από τη SECO (Γραμματεία Οικονομικής Συνεργασίας της Ελβετικής Κυβέρνησης).

Οι χρηματοδοτικοί πόροι περιλαμβάνουν έσοδα που εισπράττονται από τους ίδιους τους δήμους από φόρους και δημοτικά τέλη. Στη συνέχεια αυτά τα χρήματα δαπανώνται για τις δικές τους ανάγκες, χρηματοδοτώντας την εκπαίδευση, την κοινωνική πρόνοια κ.α.

Για το έτος 2020, οι συνολικοί οικονομικοί πόροι για το κατά κεφαλήν εισόδημα στο Δήμο Δρόπολης ανέρχονται στις 95.459 λεκ, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 50 % σε σύγκριση με το 2019. Έπειτα ακολουθεί ο Δήμος Χιμάρας με 77.180 λεκ, ενώ όσον αφορά το Δήμο Φοινίκης, συντελέστηκε αύξηση των που αγγίζει το 104%.

Σε αντίθεση με την περιοχή της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, περιοχές όπως εκείνες των Δήμων Αυλώνας, Κονίσπολης, Σκόδρας κ.α. υπέστησαν πτώση των φορολογικών τους εισφορών.

Η φθίνουσα εξέλιξη των εσόδων από εγχώριες πηγές συνέβαλε αρνητικά στη συνολική απόδοση των συνολικών χρηματοοικονομικών πόρων το 2020. Για το 2021, αυτή η κατηγορία εσόδων παρουσιάζει υψηλότερη αβεβαιότητα σε σύγκριση με άλλες χρονιές.

Οι χρηματοοικονομικοί πόροι στους οποίους οι δήμοι έχουν σχετική ελευθερία χρήσης στο τέλος του 2020 αντιπροσώπευαν περίπου το 57,2% των συνολικών χρηματοοικονομικών πόρων, συμπεριλαμβάνοντας: έσοδα ιδίων πόρων (26,6%), έσοδα άνευ όρων και τομεακή μεταφορά 37 (28,1%) και έσοδα από διαχωρισμένους φόρους (2,5 %).

Παρά την αυξημένη μετανάστευση των Βορειοηπειρωτών, καθώς και τη σχετική εγκατάλειψη που παρατηρείται σε πολλές περιοχές της ΕΕΜ λόγω αυτού του φαινομένου, οι Έλληνες συνεχίζουν να δίνουν το παράδειγμα σεβόμενοι απόλυτα το κράτος και καταβάλλοντας πλήρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντί του.

Εκτός αυτού, οι μεγάλες αλλά και οι μικρές επιχειρήσεις των Ελλήνων της χώρας, συμβάλλουν δυναμικά στην οικονομική ανόρθωση της Αλβανίας. Ωστόσο τις περισσότερες φορές το κράτος μεροληπτεί απέναντί τους. Μέσω διαφόρων εμποδίων, αλλά κυρίως με πρόστιμα και άλλους εκφοβισμούς, συντελείται μια συστηματική επίθεση κατά των επιχειρήσεών τους και όχι μόνο.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου