Πόσα ευρώ αγόρασε η Τράπεζα της Αλβανίας για να περιορίσει την ενίσχυση του λεκ;

Πόσα ευρώ αγόρασε η Τράπεζα της Αλβανίας για να περιορίσει την ενίσχυση του λεκ;

Στους τρεις πρώτους μήνες του έτους, η Τράπεζα της Αλβανίας αγόρασε 32,60 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο την αύξηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων για τη σταθεροποίηση της ισοτιμίας. Το τελευταίο διάστημα, η ισοτιμία έχει παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις, λόγω της ενίσχυσης του λεκ και της αποδυνάμωσης του ευρώ.

Η Τράπεζα διεξήγαγε τρεις δημοπρασίες για την αγορά συναλλάγματος, εκ των οποίων οι δύο έγιναν με συμφωνίες forward, δηλαδή μέσω προκαθορισμένων συμφωνιών για την αγορά ευρώ σε μελλοντική ημερομηνία και με προκαθορισμένη ισοτιμία, και μία δημοπρασία τύπου SPOT, δηλαδή με αγορά βάσει της ισοτιμίας την ημερομηνία της δημοπρασίας.

Στις δημοπρασίες που πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο αγοράστηκαν συνολικά 26,8 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που παραμένει κοντά στον μέσο όρο του 2023. Ωστόσο, λόγω της χαμηλής συμμετοχής στην τρίτη δημοπρασία, τον Μάρτιο αγοράστηκαν μόλις 5,8 εκατομμύρια ευρώ.

Τα συναλλαγματικά αποθέματα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών της κυβέρνησης σε ξένο νόμισμα για την αποπληρωμή του εξωτερικού χρέους, την υποστήριξη του διεθνούς εμπορίου, ικανοποιώντας τη ζήτηση για συνάλλαγμα από τους εισαγωγείς, και για τη δυνατότητα παρέμβασης της Τράπεζας της Αλβανίας στην αγορά, με στόχο την αποτροπή και τον μετριασμό των έντονων διακυμάνσεων της ισοτιμίας.

Παρά τις παρεμβάσεις στην εγχώρια συναλλαγματική αγορά, το ευρώ υποχώρησε κάτω από το όριο των 100 λεκ τον Μάιο και τον Ιούνιο. Μέχρι το τέλος του έτους, η Τράπεζα της Αλβανίας στοχεύει να αγοράσει μέσω δημοπρασιών περίπου 250-330 εκατομμύρια ευρώ. Λόγω της αυξημένης ροής τουριστών, αναμένεται ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες θα υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία ευρώ στην αγορά, και ως εκ τούτου προβλέπεται ότι η Τράπεζα της Αλβανίας θα πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη αγορά του έτους τον Αύγουστο, με στόχο την απορρόφηση της υψηλής ποσότητας ευρώ στη χώρα και την ενίσχυση του λεκ.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου