ΟΜΟΝΟΙΑ: Αναγκαία η αναβάθμιση της ελληνόφωνης εκπαίδευσης στην Αλβανία

ΟΜΟΝΟΙΑ: Αναγκαία η αναβάθμιση της ελληνόφωνης εκπαίδευσης στην Αλβανία

Συνεδρίασε στα Γραφεία της Οργάνωσης η Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού του Γενικού Συμβουλίου σε συνεργασία με τους Προέδρους των Παραρτημάτων και τη συμμετοχή ειδικών με προσφορά και εμπειρία στα θέματα εκπαίδευσης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

-αποτελεί τομέα προτεραιότητας στο πρόγραμμα και τους διαχρονικούς αγώνες της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ το ζήτημα της παρεχόμενης παιδείας στην μητρική ελληνική γλώσσα για τα μέλη της ΕΕΜ ως βασικό δικαίωμα και υποχρέωση της πολιτείας

-τα μέτρα για την αντιμετώπιση της Πανδημίας του Covid-19 δημιουργεί έκτακτη κατάσταση στην μαθητική κοινότητα και το εκπαιδευτικό προσωπικό

-η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και εν γένει η ελληνόφωνη παιδεία δεν αφορά μόνο περιοχές που ιστορικά και σε σημαντικούς αριθμούς ζει η ΕΕΜ αλλά ευρύτερα στρώματα της κοινωνία της Αλβανίας

-η δημογραφική κατάσταση που δημιουργείται στις περιοχές με αμιγή ελληνικό πληθυσμό έχει λάβει πλέον διαστάσεις επείγουσας κατάστασης

-η διαδικασία αναγνώρισης δικαιωμάτων που απορρέουν απ' την ιδιότητα του μέλους της ΕΕΜ σε περιοχές εκτός των αυθαιρέτως προσδιορισμένων «μειονοτικών ζωνών» δεν προχωρά παρά την θεσμοθετημένη σχετική νομοθεσία

η Επιτροπή Παιδείας της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ εξέτασε:

-υφιστάμενη κατάσταση σε σχολικές μονάδες σε δήμους Αργυροκάστρου, Αγ. Σαράντα, Φοινικιού, Δρόπολης, Χιμάρας

-ζήτηση για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε περιοχές που δεν υφίσταται δομημένη σχολική μονάδα

-περιεχόμενο προγραμμάτων και εγχειριδίων που χρησιμοποιούνται στις μονάδες που απευθύνονται στα μέλη της ΕΕΜ αλλά και γενικά σε ευαίσθητα μαθήματα όπως της Ιστορίας, Γεωγραφίας, Γενικής Γλωσσολογίας κ.α.

-προοπτικές που δύναται εκμεταλλευτούν για περαιτέρω αύξηση της παρουσίας στον τομέα της παιδείας προς όφελος της ΕΕΜ αλλά και γενικά για την αλβανική κοινωνία για εναλλακτική εκπαίδευση και στην Ελληνική Γλώσσα

Περιληπτικά η ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ επισημαίνει ως συμπεράσματα της συνεδρίασης:

-στηρίζουμε ηθικά και με κάθε δυνατότητα το έργο των εκπαιδευτικών μας ειδικά μέσα απ' τις απρόοπτες δυσκολίες που δημιουργεί η Πανδημία του κορονοϊού

-για άλλη μια χρονιά η πολιτεία κατ ελάχιστο δυνατό εκδηλώνει ειδικό ενδιαφέρον ως οφείλει για πρόοδο στην παρεχόμενη στην μητρική γλώσσα παιδεία για την ΕΕΜ

-η θεσμοθέτηση δήθεν τοπικού γραφείου παιδείας στην περιοχή των Δήμων Φοινικιού και Δρόπολης δεν δύναται υποκαταστήσει την έλλειψη ειδικής υπηρεσίας σε κεντρικό επίπεδο του αρμόδιου Υπουργείου για τον προγραμματισμό και υλοποίηση της υποχρέωσης για την δημόσια εκπαίδευση της ΕΕΜ

-επιμένουμε στη δυνατότητα που υφίσταται ώστε ορισμένα εάν όχι όλα τα σχολικά εγχειρίδια για την υποχρεωτική παιδεία εφοδιαστούν τα σχολεία μας απ' τις εκδόσεις που χρησιμοποιούνται στα σχολεία της Ελλάδας. Δισταγμοί που υφίστανται πρέπει να ξεπεραστούν σηματοδοτώντας ότι ταυτόχρονα ξεπερνιούνταιαδικαιολόγητες καχυποψίες και προτεραιότητα είναι η βελτίωση της παρεχόμενης παιδείας και διευκόλυνση του έργου του εκπαιδευτικού

-σκέψεις για παραπέρα συνενώσεις τάξεων στο δημοτικό σε διάφορες σχολικές μονάδες δεν ευσταθούν παιδαγωγικά και πρόκειται να επιβαρύνουν παραπέρα την κατάσταση και τηνποιότητα της παρεχόμενης ποιότητας. Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα παράλληλης έστω οικονομικής συνδρομής ώστε αποτραπεί μείωση εκπαιδευτικού προσωπικού

-χρήζει ουσιαστικής αναδιοργάνωσης και υποστήριξης ο θεσμός των φροντιστηρίων για την Ελληνική Γλώσσα καλύπτοντας υφιστάμενες ανάγκες σε περιοχές που ακόμη δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα για τα μέλη της ΕΕΜ αλλά και συμπολίτες μας μη μέλη της κοινότητας που έχουν ειδικό ενδιαφέρον για την εκμάθηση της γλώσσας και του Ελληνικού πολιτισμού

-καθίσταται ζωτικής σημασίας πλέον για την διαιώνιση και αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας και στην Ελληνική Γλώσσα η υλοποίηση της ιδέας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτικού φορέα στην περιοχή των Αγίων Σαράντα. Παρά τις οικονομικές δυσχέρειες η σοβαρή προώθηση της πρωτοβουλίας δεν πρέπει να αναβληθεί άλλο και να παρεμποδιστεί άνευ ουσιαστικού λόγου.

- τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αλβανίας συνεχίζουν να εμπεριέχουν ατεκμηρίωτο ιστορικό περιεχόμενο που δηλητηριάζει τη νέα γενιά και διαδίδει γνώση που δεν εξυπηρετεί την ειρηνική συνύπαρξη των δύο χωρών και λαών. Η ΟΜΟΝΟΙΑ δεδομένου ότι εστιάζει ειδικά στη δυνατότητα ουσιαστικής αναβάθμισης των ελληνοαλβανικών σχέσεων καθώς και τον εξευρωπαϊσμό της αλβανικής κοινωνίας και νέας γενιάς επαναλαμβάνει την έκκληση της για άμεση αναθεώρηση των σχολικών προγραμμάτων και βιβλίων.

Θα συνεχίσουμε εκ του σύνεγγυς να παρακολουθούμε την κατάσταση και τις εξελίξεις στον τομέα της παιδείας με διάθεση συνδρομής και υποστήριξης.

Εκ του Γραφείο Τύπου κι Ενημέρωσης

ΔΕΕΕΜ – ΟΜΟΝΟIA

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου