Αλβανία: Συρρίκνωση του πληθυσμού κατά 1,3% για το 2021

Αλβανία: Συρρίκνωση του πληθυσμού κατά 1,3% για το 2021

Ο πληθυσμός της Αλβανίας συρρικνώθηκε κατά 1,3% το 2021 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δημογραφικών στοιχείων του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της Αλβανίας (INSTAT).

Από την 1η Ιανουαρίου του 2022, στην Αλβανία ζουν 2.793.592, σε σύγκριση με 2.829.741 που ζούσαν την 1η Ιανουαρίου του 2021.

Κατά το 2021, η Αλβανία σημείωσε περισσότερους θανάτους (30.580) από γεννήσεις (27.284) σημειώνοντας αρνητική φυσική αύξηση πληθυσμού για πρώτη φορά από το 1923. Οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 10,8%, ενώ οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 2,8%.

Αριθμός γεννήσεων έναντι θανάτων (2011-2021).

Επιπλέον, η έκθεση διαπίστωσε ότι 42.048 Αλβανοί είχαν μεταναστεύσει το 2021, μια επιστροφή στον ετήσιο μέσο όρο μετά από μείωση 45% των αριθμών μετανάστευσης το 2020 που αποδόθηκε στους περιορισμούς μετακίνησης που σχετίζονται με τον COVID.

Η διάμεση ηλικία του πληθυσμού συνεχίζει επίσης να αυξάνεται, φθάνοντας τώρα στα 38,2, έναντι 37,6 το 2020.

Επίσης οι αναφορές του INSTATέδειξαν ότι ο αλβανικός πληθυσμός συρρικνώνεται από το 2016.

Η μείωση των ποσοστών γεννήσεων και η αύξηση των ποσοστών μετανάστευσης είναι οι δίδυμες δυνάμεις πίσω από αυτές τις τάσεις. Και ένας συρρικνωμένος αλλά γερασμένος πληθυσμός εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας.

Σχετικά άρθρα