Στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας οι τοπικές εκλογές του 2019

Στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας οι τοπικές εκλογές του 2019

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας θα επανεξετάσει το θέμα των τοπικών εκλογών της 30ης Ιουνίου του 2019.

Υπενθυμίζουμε ότι το θέμα για τις εκλογές της 30ης Ιουνίου ανεστάλη εν αναμονή της απάντησης της Επιτροπής της Βενετίας και η Ένωση Δήμων της Αλβανίας κατέθεσε μήνυση στο Συνταγματικό Δικαστήριο, ζητώντας την επανάληψή τους.

Κατά τον καθορισμό της συνεδρίασης που επαναφέρει την εν λόγω υπόθεση για έλεγχο, το Συνταγματικό Δικαστήριο υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που να θέτει εμπόδιο στην επανεξέταση, καθώς η Επιτροπή της Βενετίας απάντησε στις ερωτήσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Η δικαστική απόφαση:

Το Συνταγματικό Δικαστήριο εξετάζει την υπόθεση αρ. 7 (Ε) 2019 του Βασικού Μητρώου με τον αιτούντα την Ένωση Δήμων της Αλβανίας, ενδιαφερόμενα μέρη, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Κοινοβούλιο Αλβανίας, το Συμβούλιο Υπουργών, τον Συνήγορο του Πολίτη, την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, το κόμμα Δημοκρατική Προοπτική και με αντικείμενο:

«1. Η αντισυνταγματική διαπίστωση της εκλογικής / διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2019 για την εκλογή φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, δημάρχων και μελών δημοτικών συμβουλίων, και κατά συνέπεια η αντισυνταγματική διαπίστωση της εκλογής μελών αυτών των οργάνων.

2. Επαλήθευση της συνταγματικότητας της δραστηριότητας του κόμματος Δημοκρατική Προοπτική σε σχέση με την εγγραφή του στο δικαστήριο και τις εκλογές της 30ης Ιουνίου 2019.

Όπως ανακοινώθηκε προηγουμένως, στη δημόσια σύνοδο ολομέλειας της 23.06.2021, το Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 44 / β του νόμου αριθ. 8577/2000, αποφάσισε να αναστείλει τη δίκη αυτής της υπόθεσης και να ζητήσει "amicus curia" από την Επιτροπή της Βενετίας.

Στις 18.10.2021, στις 15:54, ηλεκτρονικά, η Επιτροπή της Βενετίας απέστειλε στο Δικαστήριο την "Opinion amicus curiae" , «Περί αρμοδιότητας του Συνταγματικού Δικαστηρίου για την εγκυρότητα των τοπικών εκλογών που διεξήχθησαν στις 30 Ιουνίου 2019» (στα αγγλικά και γαλλικά) , που εγκρίθηκε στην 128η Σύνοδο, με ημερομηνία 15-16 Οκτωβρίου 2021 (CDL-AD Document (2021) 026).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το δικαστήριο που συγκλείθηκε αξιολόγησε αμέσως ότι η δημόσια σύνοδος ολομέλειας πρέπει να επαναληφθεί, καθώς με την άφιξη του "Opinion amicus curiae" η αιτία του μέτρου αναστολής της εξέτασης της υπόθεσης δεν υφίσταται.

Για τους λόγους αυτούς, το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε:

- Αναίρεση του μέτρου αναστολής της υπόθεσης αρ. 7 (ες) 2019 του Βασικού Μητρώου.

- Επανάληψη της συνόδου ολομέλειας και ο καθορισμός της στις 02.11.2021, στις 10:00.

- Ειδοποίηση των συμμετεχόντων στη συνταγματική δίκη κατά την ημερομηνία της ολομέλειας.

- Άμεση αποστολή αντιγράφου της επίσημης γνώμης "amicus curia" στους συμμετέχοντες στη συνταγματική δίκη.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου