Στο προσκήνιο το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων για τους Βορειοηπειρώτες

Στο προσκήνιο το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων για τους Βορειοηπειρώτες

Συνάντηση με τον υφυπουργό οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη είχαν οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος και Βασίλης Γιόγιακας. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και το επίδομα των ανασφάλιστων υπερηλίκων το οποίο διεκόπη το 2012 και όταν επανήλθε εκ νέου το 2016 άφηνε απέκλεισε την μερίδα του λέοντος των Βορειοηπειρωτών καθώς δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια.

Ο κ. Σκυλακάκης δεσμεύθηκε να εξετάσει την οριστική επίλυση του ζητήματος από τον Σεπτέμβρη όπου θα υπάρχει μια καθαρή εικόνα για τα έσοδα του κράτους. Σε περίπτωση που η κατάσταση της οικονομίας της χώρας το επιτρέψει, τότε το επίδομα θα αρχίσει να καταβάλετε χωρίς τις προϋποθέσεις της μόνιμης διαμονής από τον Ιανουάριο του 2021.

Το βοήθημα στους υπερήλικες Βορειοηπειρώτες που διαμένουν στις πατρογονικές τους εστίες διεκόπη το 2012 όταν με τον νόμο 4093 αποκλείστηκαν εντελώς από την καταβολή του επιδόματος. Το 2016, ο περίφημος νόμος Κατρούγκαλου (4387) περιλάμβανε ρύθμιση όπου έδινε δικαίωμα σε μικρό αριθμό Βορειοηπειρωτών να καταστούν δικαιούχοι του επιδόματος υπό την προϋπόθεση να διαμένουν 35 έτη στην Ελλάδα. Το ποσό μειωνόταν κατά 1/35 για κάθε 1 έτος που υπολείπεται των 35 κάτι που κατά κύριο λόγο επηρέαζε μόνο τους Βορειοηπειρώτες αφού τα ελληνοαλβανικά σύνορα άνοιξαν το 1991.

Τον Ιούνιο του 2019, λίγο πριν τις Εθνικές εκλογές, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προέβη στην προσθήκη της παρακάτω παραγράφου μέσω του Ν. 4618/2019 εξαιρώντας τα μέλη της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας της Αλβανίας από τις προϋποθέσεις.

Με τον Ν. 4618/2019, στο άρθρο 93 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Στους δικαιούχους, που είναι μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, καταβάλλεται το επίδομα του παρόντος άρθρου, χωρίς την εφαρμογή των περιορισμών των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εξωτερικών, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες χορήγησης του επιδόματος στους ανωτέρω δικαιούχους.»

Τι απαιτούσαν οι παράγραφοι γ' και δ' του Ν. 4387/2016:
γ. Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα δεκαπέντε (15) συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος ή δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.

δ. Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες ή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής στη χώρα.


Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου