Αλβανία: Ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας μέσω τραπεζών

Αλβανία: Ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας μέσω τραπεζών

Καμία από τις τράπεζες στη χώρα δεν προστατεύεται από τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η έκθεση εποπτείας της Τράπεζας της Αλβανίας για το 2019 έδειξε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με την έκθεση, 5 τράπεζες στην Αλβανία έχουν υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ άλλες 7 έχουν μεσαίο κίνδυνο. Η έκθεση παρέχει επίσης ορισμένα από τα προβλήματα που εντοπίστηκαν.

Υπήρξαν ελλείψεις στο εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο των τραπεζών, καθώς υποχρεούντο να ενημερώσουν τα νόμιμα στοιχεία του πελάτη και σε ορισμένες περιπτώσεις οι τράπεζες δεν είχαν τα έγγραφα που να αποδεικνύουν την πηγή χρημάτων ή χρημάτων που κατατίθενται στην τράπεζα.

Χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και έσοδα από παράνομες δραστηριότητες

Πέρυσι, η Τράπεζα της Αλβανίας έκανε μια αξιολόγηση για να δει την έκθεση 57 χρηματοοικονομικών οντοτήτων στη χώρα.

Από αυτές τις 34 οντότητες έχουν μεσαίο κίνδυνο, ενώ 23 οντότητες έχουν υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ανησυχητικό φαινόμενο

Εξετάστηκαν:

και οι 12 τράπεζες στη χώρα, 30 μη τραπεζικές χρηματοοικονομικές οντότητες και 15 εταιρείες ταμιευτηρίου.

Επίσης, στο πλαίσιο της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Τράπεζα της Αλβανίας έχει επιθεωρήσει 97 γραφεία συναλλάγματος από 503 γραφεία που ήταν συνολικά στο τέλος του 2019, όπου για 31 από αυτά ελήφθησαν εποπτικά και διοικητικά μέτρα για τις διαπιστωθείσες ελλείψεις και για 7 από αυτούς η άδεια ανακλήθηκε.

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες παραμένει ένα ανησυχητικό φαινόμενο στη χώρα και για αυτόν τον λόγο η Moneyval έθεσε την Αλβανία στην γκρίζα λίστα τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

Απόδοση στα ελληνικά Βαλκανικό Περισκόπιο echedoros-a.gr

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου