Ξένες επενδύσεις στην Αλβανία: Νέα ρεκόρ, αλλά έμφαση στα επανεπενδυμένα κέρδη

Ξένες επενδύσεις στην Αλβανία: Νέα ρεκόρ, αλλά έμφαση στα επανεπενδυμένα κέρδη

Η Αλβανία ξεκίνησε δυναμικά το 2024 με άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) να αγγίζουν το υψηλότερο ιστορικό τους επίπεδο για το πρώτο τρίμηνο, φτάνοντας τα 354 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 15,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Παρότι οι ΑΞΕ παρουσιάζουν άνοδο, η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα επανεπενδυμένα κέρδη των επιχειρήσεων, τα οποία έφτασαν τα 209 εκατομμύρια ευρώ (59% του συνόλου) και κατέγραψαν άνοδο 15%. Αντίθετα, οι νέες εισφορές κεφαλαίου παρέμειναν στάσιμες, αγγίζοντας τα 144 εκατομμύρια ευρώ και αυξάνοντας μόλις 1%.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ενίσχυση του λεκ έναντι του ευρώ έπαιξε ρόλο στην αύξηση των επανεπενδυμένων κερδών. Τα κέρδη των επιχειρήσεων με ξένο κεφάλαιο καταγράφονται σε λεκ, ενώ το ισοζύγιο πληρωμών σε ευρώ. Η πτώση της ισοτιμίας του ευρώ εκτινάσσει στατιστικά την αξία των επανεπενδυόμενων κερδών.

Κατά το πρώτο τρίμηνο, οι ΑΞΕ κατευθύνθηκαν κυρίως προς:

  • Ακίνητα: 23%
  • Χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση: 21%
  • Υδρογονάνθρακες: 13%
  • Ενέργεια: 5%
  • Επικοινωνία: 5%

Η τάση αυτή εναρμονίζεται με τα μοτίβα των προηγούμενων ετών, όπου οι ΑΞΕ στηρίζονται στον κλάδο των ακινήτων και σε κλάδους με υψηλά κέρδη, όπως η εξόρυξη υδρογονανθράκων και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου