Στα 456 εκατ. ευρώ το πλεόνασμα του τραπεζικού κλάδου στην Αλβανία για το 2023

Στα 456 εκατ. ευρώ το πλεόνασμα του τραπεζικού κλάδου στην Αλβανία για το 2023

Ο τραπεζικός κλάδος της Αλβανίας παρουσίασε εντυπωσιακή ενίσχυση της κεφαλαιακής του θέσης, κλείνοντας το 2023 με πλεόνασμα 46 δισεκατομμυρίων λεκ (458 εκατ. ευρώ περίπου), σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας. Η αύξηση αγγίζει το 28% σε σχέση με το μέσο του έτους, αντιπροσωπεύοντας 10 δισεκατομμύρια λεκ επιπλέον κεφάλαια.

Αυτό το πλεόνασμα αντικατοπτρίζει τη διαφορά μεταξύ του πραγματικού κεφαλαίου του τραπεζικού τομέα και του ελάχιστου κεφαλαίου που απαιτείται από τις κανονιστικές διατάξεις της Τράπεζας της Αλβανίας. Η ύπαρξη ενός ισχυρού κεφαλαιακού πλεονάσματος υποδηλώνει την ικανότητα του κλάδου να αντεπεξέλθει σε τυχόν μελλοντικές κεφαλαιακές ανάγκες.

Η βελτίωση του κεφαλαιακού πλεονάσματος οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, με κυριότερους:

  • Θετική απόδοση: Η κερδοφορία του τραπεζικού τομέα εκτοξεύτηκε το 2023, με τα καθαρά κέρδη να αγγίζουν τα 32,5 δισεκατομμύρια λεκ, αύξηση 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η άνοδος των επιτοκίων έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του καθαρού αποτελέσματος.
  • Αύξηση αποθεματικών: Οι τράπεζες αύξησαν τα αποθεματικά τους από κέρδη, ενισχύοντας περαιτέρω τις κεφαλαιακές τους θέσεις.
  • Χρήση χρέους μειωμένης εξασφάλισης: Οι τράπεζες αξιοποίησαν περισσότερο το χρέος μειωμένης εξασφάλισης για την άντληση κεφαλαίων.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Αλβανίας, η βελτίωση του κεφαλαιακού πλεονάσματος παρατηρείται τόσο στις συστημικά σημαντικές τράπεζες (BKT, Credins, Raiffeisen και OTP Albania) όσο και στις υπόλοιπες τράπεζες.

  • Συστημικά σημαντικές τράπεζες: Το πλεόνασμα κεφαλαίου αυτών των τραπεζών έφτασε τα 17 δισεκατομμύρια λεκ στο τέλος του 2023, σημειώνοντας αύξηση 1 δισεκατομμυρίου λεκ σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
  • Υπόλοιπες τράπεζες: Στο τέλος του έτους, οι υπόλοιπες τράπεζες εμφάνισαν ακόμη υψηλότερο πλεόνασμα, αγγίζοντας τα 28 δισεκατομμύρια λεκ, 9 δισεκατομμύρια λεκ περισσότερα από το προηγούμενο εξάμηνο.

Η Τράπεζα της Αλβανίας θέτει ως βασική απαίτηση δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 12% για τις εμπορικές τράπεζες. Ωστόσο, από το 2019, εφαρμόζονται και μακροπροληπτικές κεφαλαιακές προσθήκες. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις προσθήκες, ο απαιτούμενος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κυμαίνεται στο 18%-20% για τις συστημικά σημαντικές τράπεζες και στο 14%-17% για τις υπόλοιπες.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου