Η Αλβανία παλεύει να αναβαθμίσει την επιστημονική έρευνα

Η Αλβανία παλεύει να αναβαθμίσει την επιστημονική έρευνα

Παρά την αύξηση των κονδυλίων, η ποιότητα της επιστημονικής έρευνας στην Αλβανία παραμένει στάσιμη, θέτοντας ερωτήματα για το μέλλον της επιστήμης στη χώρα. Η Mirela Muça, Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Επιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (AKKSHI), επισημαίνει ότι πολλές έρευνες δεν παράγουν "γνήσια επιστημονικά προϊόντα", με έλλειψη εργαστηριακής έρευνας και σπατάλη πόρων σε διοικητικά έξοδα.

Η χρηματοδότηση της επιστήμης, αν και αυξημένη, παραμένει πολύ χαμηλότερη από τις συστάσεις της ΕΕ, ενώ η κυβερνητική εστίαση σε εφαρμοσμένες έρευνες αφήνει εκτός χρηματοδότησης θεμελιώδη πεδία.

Παρά τις προκλήσεις, η Αλβανία έχει σημειώσει πρόοδο. Η συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα όπως το Horizon Europe φέρνει σταδιακά αύξηση στην απορρόφηση πόρων, ενώ για πρώτη φορά αλβανικά πανεπιστήμια θα ηγηθούν έργων Horizon Europe. Η συνεργασία με ξένους ερευνητές μέσω κοινών έργων ενισχύει δεξιότητες και φέρνει χρηματοδότηση.

...

Η ανησυχητική υστέρηση της Αλβανίας στην επιστημονική έρευνα και η μάστιγα του brain drain

Η Αλβανία υστερεί ανησυχητικά στον τομέα της επιστημονικής έρευνας. Η έλλειψη χρηματοδότησης, η γραφειοκρατία και η έλλειψη διαφάνειας στα πανεπιστήμια αποτελούν μερικά από τα βασικά εμπόδια στην πρόο...

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου