Αλβανία: Μεταφορές 1,5 δισ. ευρώ σε 4 μήνες μέσω του συστήματος AIPS

Αλβανία: Μεταφορές 1,5 δισ. ευρώ σε 4 μήνες μέσω του συστήματος AIPS

Το σύστημα AIPS, που εισήχθη πριν από δύο χρόνια, έχει φέρει επανάσταση στον τραπεζικό τομέα της Αλβανίας, διευκολύνοντας τις εθνικές μεταφορές σε ευρώ μεταξύ τραπεζών χωρίς επιπλέον χρεώσεις από τις μητρικές τράπεζες. Αυτό έχει απλοποιήσει σημαντικά τις τραπεζικές συναλλαγές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, τον Απρίλιο του 2024, ο όγκος των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μέσω του AIPS παρουσίασε αύξηση. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν 26.612 συναλλαγές, έναντι 23.255 τον προηγούμενο μήνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Απρίλιος κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό συναλλαγών, τόσο σε αξία όσο και σε όγκο, από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος.

Η "Scan Intel", έχοντας αναλύσει τα δεδομένα, διαπίστωσε σταθερή αύξηση στον αριθμό και την αξία των συναλλαγών μέσω του AIPS, με αποτέλεσμα να υπολογίσει υψηλό βαθμό υιοθέτησης από τον τραπεζικό τομέα. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου, ο αριθμός των συναλλαγών μέσω AIPS αυξήθηκε κατά 23%, ενώ παράλληλα η αξία τους ανήλθε από 349 εκατομμύρια ευρώ σε 454 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, το πρώτο τετράμηνο του 2024, το σύστημα AIPS διαχειρίστηκε μεταφορές ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Εκτός από την απλοποίηση των συναλλαγών και την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, το AIPS έχει προσφέρει οικονομικά οφέλη στους πολίτες. Προηγουμένως, για έμβασμα 100.000 ευρώ μέσω του συστήματος ανταποκριτών τραπεζών, η χρέωση ξεπερνούσε τα 200 ευρώ. Σήμερα, το AIPS έχει θεσπίσει ανώτατο όριο χρέωσης 50 ευρώ για ποσά άνω των 10.000 ευρώ, ενώ για πληρωμές μικρότερες των 10.000 ευρώ η χρέωση δεν υπερβαίνει τα 6 ευρώ.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου