Αλβανία: Η οικονομία σε θετικό κύκλο, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η διαφθορά

Αλβανία: Η οικονομία σε θετικό κύκλο, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η διαφθορά

Αισιόδοξη είναι η εικόνα για την αλβανική οικονομία σύμφωνα με οικονομολόγους, οι οποίοι εκφράζουν θετική άποψη για την τρέχουσα κατάσταση και προβλέπουν ανάπτυξη και πληθωρισμό εντός στόχων για το 2024.

Ωστόσο, η ακμάζουσα οικονομία φέρει μαζί της στο φως και μείζονα προβλήματα. Η διαφθορά, η δημογραφική συρρίκνωση και η ανεπίσημη οικονομία παραμένουν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην πρόοδο.

Η διαφθορά, μάλιστα, θεωρείται το υπέρτατο πρόβλημα, πλήττοντας την εμπιστοσύνη και δυσκολεύοντας την υλοποίηση επενδύσεων και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Παράλληλα, η δημογραφική συρρίκνωση, με την μετανάστευση νεαρών σε αναζήτηση καλύτερων ευκαιριών, φέρνει προκλήσεις στην αγορά εργασίας και στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Επιπλέον, η ανεπίσημη οικονομία, ιδιαίτερα στον τουρισμό, στερεί πόρους από το κράτος και επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών.

Παρά τις προκλήσεις, η αλβανική οικονομία παρουσιάζει θετικά σημάδια. Η ανάπτυξη του 2023 στηρίχθηκε στους τομείς κατασκευών και ακινήτων, ενώ οι επενδύσεις και η κατανάλωση αναμένεται να αυξηθούν.

Ο τουρισμός, παρά την περιορισμένη συμβολή του στην κατανάλωση, φέρνει αισιοδοξία, με ρεκόρ αριθμούς επισκεπτών.

Ωστόσο, η ανεπίσημη οικονομία στον τουρισμό και η πτώση των εξαγωγών οδηγούν σε αύξηση του εμπορικού ελλείμματος.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, η μείωση οφείλεται σε παράγοντες προσφοράς (πτώση τιμών εισαγόμενων αγαθών) και ενίσχυση του λεκ. Η Τράπεζα της Αλβανίας διατηρεί το βασικό επιτόκιο σταθερό, ενώ οι τιμές τροφίμων αναμένεται να σταθεροποιηθούν.

Πιέσεις ασκούνται για αύξηση μισθών, λόγω πληθωρισμού και έλλειψης εργατικού δυναμικού.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου