Νέα εθνική στρατηγική μετανάστευσης από την Αλβανία - Η μάχη κατά του brain drain

Νέα εθνική στρατηγική μετανάστευσης από την Αλβανία - Η μάχη κατά του brain drain

Η Αλβανία υιοθέτησε μια νέα εθνική στρατηγική μετανάστευσης για την περίοδο 2024-2030, θέτοντας στο επίκεντρο την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, την προώθηση των δικαιωμάτων των μεταναστών και την ένταξή τους στην κοινωνία.

Η στρατηγική εστιάζει σε τρία βασικά σημεία:

  • Ανάπτυξη πολιτικών για μετανάστες που μετακινούνται για εργασία: Στόχος η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και η μείωση της φυγής εγκεφάλων μέσω της προσέλκυσης και ενσωμάτωσης ειδικευμένων μεταναστών.
  • Προώθηση της τακτικής μετανάστευσης: Διευκόλυνση της νόμιμης μετανάστευσης και καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, διασφαλίζοντας παράλληλα δίκαιες και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους τους μετανάστες.
  • Προστασία των δικαιωμάτων: Εστίαση στην προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη.

Παράλληλα, η στρατηγική δίνει έμφαση στην βιώσιμη ένταξη των Αλβανών πολιτών που επιστρέφουν από τη μετανάστευση, στην ενημέρωση των αλλοδαπών για τις δυνατότητες μετανάστευσης στην Αλβανία και στη βελτίωση της δραστηριότητας των γραφείων ευρέσεως εργασίας και των εργοδοτών, με στόχο την εφαρμογή δεοντολογικών προτύπων απασχόλησης.

Η υλοποίηση της στρατηγικής, που εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, εκτιμάται ότι θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις, αγγίζοντας τα 727,9 εκατομμύρια λεκ (7,2 εκατ. ευρώ ) για την πρώτη τριετία και 391,8 εκατομμύρια λεκ για την περίοδο 2024-2026

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου